ΣτΕ 3363/2014 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση ανάκλησης πράξεων χαρακτηρισμού νεωτέρων μνημείων - Κατεδάφιση παλαιών ακινήτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βασική κατεύθυνση του ν. 3028/2002 αποτελεί η ισότιμη αντιμετώπιση των μνημείων, αρχαίων και νεοτέρων, ώστε να αναδεικνύεται η διαχρονική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας. Για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως μνημείου δεν απαιτείται να συντρέχουν όλα τα κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 3028/2002, αλλ΄ αρκεί η συνδρομή έστω και ενός από αυτά. Κατά τον χαρακτηρισμό δεν εξετάζεται η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορούν να προκληθούν στους ενδιαφερομένους, ούτε τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού η επιδιωκόμενη διαφύλαξη του προστατευόμενου εννόμου αγαθού αποτελεί υποχρέωση της Διοικήσεως κατά ρητή συνταγματική επιταγή. Η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή διατάξεων του ν. 3028/2002, ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας και ευθέως για ορθή εφαρμογή του νόμου. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 3028/2002 δεν ορίζουν αποκλειστική προθεσμία ενός έτους για την έκδοση της αποφάσεως χαρακτηρισμού ακινήτου ως μνημείου, αλλ΄ αποσκοπούν στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. Συνιστούν δε έντονη υπόδειξη του νόμου για ταχεία ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και έκδοση αποφάσεως χαρακτηρισμού ακινήτου ως μνημείου εντός των τασσομένων προθεσμιών, η υπέρβαση των οποίων δεν θεμελιώνει παρανομία της αποφάσεως χαρακτηρισμού, αλλ΄ έχει ως συνέπεια την άρση των απαγορεύσεων και σχετικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών του ακινήτου. Κατεδάφιση νεοτέρων ακινήτων που είναι προγενέστερα των εκατό τελευταίων ετών ή επ΄ αυτών εκτέλεση εργασιών, για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ακόμα και αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως μνημεία. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για την ύπαρξη παλαιών ακινήτων, τα οποία δεν ανάγονται στην προ του 1830 περίοδο και επομένως δεν είναι αρχαία εκ του νόμου, ενδέχεται όμως να παρουσιάζουν καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά, ιστορικά στοιχεία και εν γένει πολιτιστική αξία μη έχουσα εισέτι διαγνωσθεί, η οποία θα δικαιολογούσε τον χαρακτηρισμό τους ως νεοτέρων μνημείων. Ούτως αποτρέπεται ο κίνδυνος κατεδάφισης ή αλλοίωσης των ακινήτων αυτών και κινείται η διαδικασία χαρακτηρισμού τους, εφ΄ όσον κριθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Δεν είναι επιτρεπτή ανάκληση πράξεων χαρακτηρισμού στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και υπαγωγής στο ειδικό προστατευτικό καθεστώς που έχει θεσπισθεί γι΄ αυτά, όπως πράξεων χαρακτηρισμού μνημείου, ούτε η έκδοση πράξεων αποχαρακτηρισμού τους, ολικού ή μερικού, εκτός αν διαπιστωθεί αιτιολογημένα, κατόπιν νέας γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου, ότι ο χαρακτηρισμός είχε γίνει χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου ή ότι εμφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.