ΣτΕ 2134/2014 Τμ. Ε΄ [Διαδοχική αναστολή έκδοσης οικοδ. αδειών και εκτέλεσης οικοδ. εργασιών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτρέπεται διαδοχική επιβολή του μέτρου της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, εφ΄ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μέχρι την έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, αλλ’ όχι πέραν της εξαντλήσεως του προβλεπομένου ανωτάτου χρονικού ορίου αναστολής και με απώτατο χρονικό όριο αυτής τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου, όπως προβλέπεται στο προστεθέν με το άρθ. 27 ν. 4203/2013 τελευταίο εδάφιο του άρθ. 4 ν. 1337/1983. Το μέτρο αυτό αποβλέπει στην αποτροπή της δημιουργίας πραγματικών καταστάσεων που θα στερούσαν τον πολεοδομικό σχεδιασμό από σημαντικό μέρος της αποτελεσματικότητάς του, αποτελεί συνταγματικώς ανεκτό περιορισμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζει το άρθ. 1 του 1ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, εφ΄ όσον συνιστά προσωρινό, επί εύλογο χρονικό διάστημα, περιορισμό της δυνατότητας εκμετάλλευσης του ακινήτου, επιβαλλόμενο από λόγους ειδικού δημοσίου συμφέροντος και υποκείμενο, ως προς τη νομιμότητα και τη διάρκειά του, σε δικαστικό έλεγχο κατά την επιβολή και τυχόν παράτασή του. Σε περίπτωση που χορηγηθεί παράταση της αναστολής μετά τη λήξη της προηγουμένης, η νέα αναστολή ανατρέχει στο χρονικό σημείο λήξης της προηγουμένης και προσμετράται στον συνολικό χρόνο αναστολής, ο οποίος ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά του προς τις υπερνομοθετικής ισχύος ρυθμίσεις. Η αναστολή αυτή χορηγείται μόνον εφ΄ όσον η διαδικασία καταρτίσεως του ΓΠΣ βρίσκεται στα τελευταία στάδιά της, με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωσή της και την έγκριση του ΓΠΣ. Κατά την κρίση της ότι η διαδικασία έγκρισης ΓΠΣ βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, η Διοίκηση οφείλει ν΄ αξιολογεί με τρόπο ειδικό την τυχόν ύπαρξη, εξέλιξη και επιρροή στη διαδικασία αυτή άλλων διαδικασιών, όπως της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.