Ν 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις [άρθρο 21Β]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις [άρθρο 21Β] Άρθρο 21Β Στο άρθρο 51 «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998, j 4058/2012, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993”, στην παρ. 3 του ν. 4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας j και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) γίνεται προσθήκη ως εξής: «Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) j μετά την περ. ι΄ προστίθενται περ. ια΄, j ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής: ια΄ Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, καθώς j και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων ιβ΄ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών j Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ιγ΄ Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)». Σημείωση: Η παρ. 1 του άρθρου 39 ν. 1845/1989 (Α΄ 102/26.4.89) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 7 παρ. 4 ν. 3208/2003 (Α΄ 303/24.1.2003) και 51 παρ. 3 ν. 4280/2014 (Α΄ 159/8.8.2014) ορίζει τα εξής: «Άρθρο 39 - Δασικοί υπάλληλοι. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ως δασικοί υπάλληλοι νοούνται οι υπάλληλοι των επομένων κατηγοριών και κλάδων: α....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.