ΣτΕ 963/2015 Τμ. Ε΄ [ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας - Χωροθέτηση ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Η χωροθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση των χώρων διαθέσεως αποβλήτων, όπως οι ΧΥΤΑ ή οι ΧΥΤΥ, πρέπει να προβλέπονται ή να στηρίζονται σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η επιλογή του καταλλήλου χώρου και η απόφαση περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να προβλέπεται και να στηρίζεται σε περιφερειακό σχεδιασμό βάσει της κυα 69728/824/16.5.1996 ή της κυα ΗΠ 50910/2727/2003, δεδομένου ότι υπό το καθεστώς της κυα 49541/1424/9.7.1986 δεν καταρτίσθηκαν σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατή η εκπόνηση ούτε περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης. Δεν είναι επομένως νόμιμη εγκατάσταση ΧΥΤΑ σε περιοχή, η οποία δεν έχει αναγνωρισθεί, βάσει περιφερειακού σχεδιασμού, ως κατάλληλη για τη διάθεση αποβλήτων. Ο έλεγχος δε αυτός απαιτείται να γίνεται και σε κάθε τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφισταμένης δραστηριότητας ή κατά τη διαδικασία αναθεώρησης ή ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων λόγω λήξεως της ισχύος τους. Καταλείπεται ευχέρεια στα κράτη μέλη για την επιλογή του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων και των μεθόδων επεξεργασίας, με την υποχρέωση όμως θέσπισης κριτηρίων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και στην υλοποίηση των τασσομένων από τις Οδηγίες στόχων και αρχών και ειδικότερα: α) της αρχής της πρόληψης, η οποία συνίσταται στην πρόληψη ή μείωση της παραγωγής και βλαπτικότητας των αποβλήτων και στην αξιοποίησή τους με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ή χρήση ως πηγής ενέργειας, β) της αρχής της εγγύτητας, ώστε να επιτυγχάνεται η διάθεση των αποβλήτων στις πλησιέστερες στον τόπο παραγωγής τους εγκαταστάσεις και γ) της αρχής της ασφαλούς διαθέσεως των αποβλήτων, με την οποία εξασφαλίζεται ότι η τελική διάθεση θα γίνεται με τρόπο και μέθοδο που δεν θα προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. H ευχέρεια των κρατών μελών ως προς την επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων διατηρήθηκε και με τις Οδηγίες 2006/12 2008/98, στις οποίες παρατίθεται ένας μη εξαντλητικός κατάλογος εργασιών διαθέσεως, που περιλαμβάνει και την υγειονομική ταφή, χωρίς να προκρίνεται η επιλογή κάποιας εξ αυτών. Εκ τούτων έπεται ότι η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων σε συγκεκριμένη εγκατάσταση εναπόκειται στην, ανέλεγκτη ακυρωτικά, τεχνική κρίση της Διοικήσεως, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ανωτέρω κανόνες και αρχές και ότι η επιλεγομένη μέθοδος εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.