ΣτΕ 3012/2015 Τμ. Ε΄ [ΑΣΠΗΕ σε πολλαπλώς προστατευόμενη περιοχή - Καταφύγια άγριας ζωής]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

1. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση … ζητείται η ακύρωση: α) της υπ΄ αριθ. …/11.5.2005 αποφάσεως του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία απορρίφθηκε η υποβληθείσα από την αιτούσα μελέτη για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση, αφορώσα σε εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 8,0 MW, στη θέση Ράχη Λούτσα Δήμου Αταλάντης Ν. Φθιώτιδος, β) της τεκμαιρομένης απορρίψεως από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, λόγω παρόδου απράκτου του εξηκονθημέρου από της ασκήσεώς της, της από 10.6.2005 προσφυγής της αιτούσας κατά της ανωτέρω αποφάσεως, γ) του υπ΄ αριθ. …/27.9.2004 εγγράφου του Δασάρχη Αταλάντης, με το οποίο γνωμοδοτεί αρνητικά για την εγκατάσταση του ως άνω ΑΣΠΗΕ στη συγκεκριμένη θέση, δ) του υπ΄ αριθ. …/6.10.2004 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδος και ε) του υπ΄ αριθ. …/11.10.2004 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το οποίο διατυπώνεται επίσης αρνητική γνώμη για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας αυτής. 2. Επειδή, οι υπό στοιχ. γ΄, δ΄ και ε΄ προσβαλλόμενες πράξεις των δασικών αρχών αποτελούν, ως εκ του περιεχομένου τους, έγγραφα γνωμοδοτικού χαρακτήρα, στερούμενα, ως εκ τούτου, εκτελεστού χαρακτήρα. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση απαραδέκτως στρέφεται κατά των πράξεων αυτών. Παραδεκτώς ασκείται όμως η αίτηση κατά της πρώτης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.