ΣτΕ 220/2016 Τμ. Ε΄ [Παράλειψη έκδοσης αδείας δόμησης μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[…] 2. Επειδή, με τις υπό κρίση αιτήσεις ζητείται η ακύρωση των παραλείψεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής να εκδώσει άδεια δόμησης για τη μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών κατόπιν των από 11.11.2014 και 12.1.2015 αιτήσεων της ήδη αιτούσας εταιρείας. […] 6. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αιτούσα υπέβαλε στην Υπηρεσία Δόμησης του καθ΄ ου Δήμου, στις 11.11.2014, αίτηση για την έκδοση άδειας δόμησης της εν λόγω μονάδας. Συνυπέβαλε δε, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, την έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών και του προσαρτήματος 4 που αφορά στην μονάδα εμπλουτισμού, την άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Με το με αριθ. πρωτ. …/9.1.2015 έγγραφό της η αρμόδια υπηρεσία γνωστοποίησε στην αιτούσα φύλλο ελέγχου πληρότητας του φακέλου, με επισήμανση συγκεκριμένων διορθώσεων προς συμπλήρωση (ως προς το ειδικό έντυπο προϋπολογισμού και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) και επανυποβολή στην υπηρεσία. Η αιτούσα υπέβαλε τις ζητηθείσες διορθώσεις με την με αριθ. πρωτ. …/12.1.2015 αίτησή της. Ακολούθησε η έκδοση του με αριθ. πρωτ. …/14.1.2015 εγγράφου της υπηρεσίας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία ότι έχει μεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του προϋπολογισμού και των φορολογικών στοιχείων, ωστόσο λόγω φόρτου εργασίας δεν είναι δυνατόν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.