ΣτΕ 4357/2015 Τμ. Ε΄ [Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ... ζητείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς η αναίρεση της 4214/2004 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή προσφυγή των αναιρεσιβλήτων και ακυρώθηκε η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει βεβαιωτική πράξη για την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου επί των οδών ... και ... των Αθηνών. [...] 3. Επειδή, στο άρθρο 29 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, A΄ 17) ορίζονται τα εξής: ... Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων και ιδίως των παρ. 2 και 5 του άρθρου 29, εφ΄ όσον το αίτημα να βεβαιωθεί η αυτοδικαίως επελθούσα άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης υποβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αιτήσεως είναι το δικαστήριο του άρθρου 11 παρ. 4 ΚΑΑΑ, δηλαδή το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο, ακόμη και αν η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, για την οποία πρόκειται, είχε κηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού (πρβλ. ΣτΕ 4281/2012, 2642/2010, ΣτΕ Ολ 603/2008 κ.ά.). 4. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος: ... Η τελευταία αυτή διάταξη του εδαφ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος καταλαμβάνει, κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.