ΣτΕ 3254/2015 Τμ. Στ΄ [Άρση συντελεσμένης απαλλοτριώσεως - Αξιοποίηση περιοχής Κρατερού Ηρακλείου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[…] 2. Επειδή διά της υπό κρίση αιτήσεως ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της παραλείψεως της Διοικήσεως να άρει συντετελεσμένη απαλλοτρίωση, κηρυχθείσα διά της υπ΄ αριθ. …/5.4.1971 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συντονισμού (Δ΄ …/13.4.1971), υπέρ και δαπάναις του ΕΟΤ, προς εκτέλεση έργων τουριστικής αξιοποιήσεως στην περιοχή Καρτερού Ηρακλείου Κρήτης, καθ΄ ο μέρος αφορά σε τμήματα μείζονος εκτάσεως, τα οποία φέρονται να ανήκουν στους δικαιοπαρόχους των αιτούντων. […] 7. […] Κατά έννοια των διατάξεων αυτών, απαλλοτριώσεις κηρυχθείσες από 1.2.1971 και εφ΄ εξής διέπονται ως προς τα παρεπόμενα της κηρύξεώς τους αυτοτελή θέματα από τον νόμο αυτόν (ν. 2882/2001) από της ενάρξεως της ισχύος του. Συνεπώς, η ανάκληση συντετελεσμένης απαλλοτριώσεως, ως εν προκειμένω, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού (ΣτΕ Ολ 1980-1/2005, 3191/2006, 2216/2009, 4031/2010). 8. […] Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η ανάκληση συντετελεσμένης απαλλοτριώσεως, κηρυχθείσης υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή υπέρ επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νπδδ ή οργανισμών κοινής ωφελείας, αφίεται εκ του νόμου στη διακριτική εξουσία της Διοικήσεως, η οποία, επί υποβολής περί τούτου αιτήσεως του πρώην ιδιοκτήτου του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, δεν υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία ανακλήσεως της συντελεσθείσης απαλλοτριώσεως, ασχέτως,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.