ΣτΕ 3026/2015 Τμ. Ε΄ [Επικίνδυνες οικοδομές - Διαδικασία διάγνωσης - Αποκατάσταση - Καταλογισμός δαπανών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[…] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της …/24.6.2009 πράξης της Γενικής Δ/ντριας Πολεοδομίας του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου επικινδυνότητας μεσοτοίχου ευρισκομένου σε ακίνητο επί της οδού … του Πειραιά και αποφασίσθηκε η λήψη μέτρων για την προστασία της οικοδομής των αιτουσών, που ευρίσκεται επί της οδού … ομοίως του Πειραιά. […] 4. Επειδή, στο άρθρου 421 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (πδ/γμα από 14.7.1999, Δ΄ 580), στο οποίο άρθρο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 62 παρ. 1 και 3 του νδ της 17.7.1923 (Α΄ 228), ορίζεται ότι: … Περαιτέρω, στο άρθρο 422 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ, πδ της 14/27.7.1999, Δ΄ 580), που αποδίδει το περιεχόμενο του άρθρου 1 του από 13.4.1929 πδ/τος «Περί επικινδύνων οικοδομών» (Α΄ 153) ορίζεται ότι: … Περαιτέρω, κατά το άρθρο 423 ΚΒΠΝ (άρθρο 2 του ως άνω πρ. δ/τος) … κατά δε το άρθρο 425 ΚΒΠΝ (άρθρο 4 του ως άνω πρ. δ/τος) … Στη συνέχεια, το άρθρο 426 ΚΒΠΝ (άρθρο 5 του αυτού πρ. δ/τος), ορίζει ότι: … Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 427 (άρθρο 6 του ως άνω πρ. δ/τος) … 5. Επειδή, οι παρατιθέμενες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.