ΣτΕ 438/2016 Τμ. Δ΄ [Διαγραφή εταιρείας από το Μητρώο Συμμετεχόντων στην αγορά - Υπολογισμός ανταλλάγματος παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[...] 2. Επειδή, με την αίτηση, η οποία, όπως συμπληρώθηκε με δικόγραφο προσθέτων λόγων, εισάγεται προς συζήτηση ύστερα από την 2383/2013 προδικαστική απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, ζητείται η ακύρωση: α) της υπ΄ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.17/1614/οικ. 27217/17.12.2010 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1960), με τίτλο «Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ετησίου Ανταλλάγματος για κάλυψη Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)», β) της υπ΄ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.17/2124/οικ. 28532/30.12.2010 αποφάσεως του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2045), με τίτλο «Υπολογισμός του Ετησίου Ανταλλάγματος για την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για το έτος 2010» και γ) της υπ΄ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.17/2123/28571/31.12.2010 αποφάσεως του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2095), με τίτλο «Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 2011». [...] 5. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2773/1999 «Απελευθέ-ρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση Θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 286), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 3175/2003 (Α΄ 207): «Σύστημα είναι οι γραμμές υψηλής τάσης, οι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.