ΣτΕ 276/2016 Τμ. Ε΄ [Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Συγκριτική αξιολόγηση - Διαφάνεια και ίση μεταχείριση - Δεδικασμένο]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[...] 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της .../8.5.2008 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ... [με τον διακριτικό τίτλο ...] άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 18,6 MW στη θέση ... του Δήμου Στυραίων Ευβοίας, κατά παράλειψη της αιτούσας, β) της .../7.12.2006 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία αποφασίσθηκε να γίνει νέα συγκριτική αξιολόγηση των από 2001 αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είχε υποβάλει η αιτούσα, με αυτήν της Κοινοπραξίας ... σε συμμόρφωση προς την 3652/2005 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) της .../31.10.2007 γνωμοδότησης της ΡΑΕ και δ) της .../7.3.2008 απόφασης της ΡΑΕ, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναθεώρησης της αιτούσας εταιρείας κατά των β΄ και γ΄ προσβαλλόμενων πράξεων της εν λόγω Αρχής. [...] 8. Επειδή, με τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε συμμόρφωση και προς την Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.1996 (EE L 27/20). Με τον νόμο αυτό θεσπίσθηκε σύστημα αδειοδότησης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το οποίο προηγείται η άδεια παραγωγής (άρθρο 9 παρ. 1), χορηγούμενη από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.