ΣτΕ 699/2016 Τμ. Ε΄ [Χωροθέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων - ΕΠΟ μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος στην Κέρκυρα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[…] 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση των εξής πράξεων: α) της …/5.8.2008 αποφάσεως του Αντινομάρχη Κερκύρας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία Ε προσωρινή άδεια λειτουργίας, διάρκειας ενός έτους, για μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος στη θέση Α του Δημοτικού Διαμερίσματος Β του Δήμου Αχιλλείων Νομού Κερκύρας, β) της …/21.2.2007 αποφάσεως του Νομάρχη Κερκύρας με την οποία χορηγήθηκε στην ως άνω εταιρεία άδεια εγκαταστάσεως, διάρκειας δύο ετών, για την εν λόγω μονάδα, γ) της …/1.8.2006 αποφάσεως του ιδίου Νομάρχη με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της μονάδας αυτής, δ) της …/13.11.1998 [και όχι …/13.11.1998 όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στο δικόγραφο] αποφάσεως του Βοηθού Νομάρχη Κερκύρας, με την οποία ανανεώθηκε «επ΄ αόριστον» η άδεια λειτουργίας εργοστασίου παρασκευής ασφαλτομίγματος των Χ1 και Χ2 στη θέση Α καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως, προγενέστερης ή μεταγενέστερης των ανωτέρω προσβαλλομένων. […] 11. Επειδή, από τον φάκελο της Διοικήσεως, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που επικαλείται και προσκομίζει η παρεμβαίνουσα προκύπτουν τα εξής: Στο φύλλο της 3.8.2006 της τοπικής εφημερίδας … δημοσιεύθηκε πρόσκληση της ΝΑ Κέρκυρας προς το κοινό για να λάβει γνώση της προσβαλλόμενης …/1.8.2006 πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.