ΣτΕ 252/2016 Τμ. Στ΄ [Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης - Υπολογισμός επιστρεπτέας αποζημίωσης - Διοικητική πράξη]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[...] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία εισήχθη προς εκδίκαση, λόγω της σπουδαιότητάς της, στην παρούσα επταμελή σύνθεση του Τμήματος με την από 16.3.2015 πράξη του Προέδρου του, ζητείται η ακύρωση της .../17.11.2014 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκε η επιστρεπτέα αποζημίωση, λόγω ανακλήσεως συντελεσμένης απαλλοτρίωσης ακινήτων τέως ιδιοκτησίας της Χ μητέρας και δικαιοπαρόχου της ήδη αιτούσας, η οποία (απαλλοτρίωση) είχε κηρυχθεί υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου. [...] 4. Επειδή, ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) (ν. 2882/2001, Α΄ 17) ορίζει, στο άρθρο 12 υπό τον τίτλο «Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης», όπως αυτό ίσχυε κατά την έκδοση της ακυρωθείσης πράξεως άρνησης της Διοικήσεως να άρει την επίμαχη απαλλοτρίωση (30.7.2003), μεταξύ άλλων τα εξής: «1. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε υπέρ: α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, δ) επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ε) οργανισμών κοινής ωφέλειας δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ’ ου η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.