ΣτΕ 96/2016 Τμ. Ε΄ [Προσθήκη κατ΄ επέκταση σε κτήριο - Εφαρμογή άρθρου 23 παρ. 5 εδάφ. β΄ ΓΟΚ/1985 - Υπέρβαση Συντελεστή Δόμησης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[...] 2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της απόφασης 1465/2012 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία συνεκδικάσθηκαν και απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις ακυρώσεως των εκκαλουσών και των Χ1 και Χ2, στρεφόμενες η μεν από 1.7.2009 (1η) αίτηση κατά της .../16.6.2009 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, με την οποία επετράπη στην εφεσίβλητη Χ3 η ανέγερση διώροφης επί της οδού Ο (ΟΤ Ψ) του Δήμου Νάουσας, η δε από 23.12.2010 (2η) αίτηση κατά α) της αυτής .../2009 οικοδομικής άδειας, β) της από 8.10.2010 πράξης της ίδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, με την οποία αναθεωρήθηκε η ως άνω άδεια και γ) του .../8.10.2010 εγγράφου [εκ παραδρομής αναγραφομένου στην αίτηση ακυρώσεως και στην εκκαλουμένη ως «.../8.10.2010»] του προϊσταμένου του ΤΠ&ΠΕ της αυτής Διεύθυνσης, με το οποίο επετράπη η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση της οικοδομής. Ειδικότερα, με την εκκαλούμενη απόφαση οι συνεκδικασθείσες αιτήσεις ακυρώσεως ως προς την Χ1 και Χ2 απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες στο σύνολό τους ελλείψει νομιμοποιήσεως, η 2η αίτηση ακυρώσεως των νυν εκκαλουσών απορρίφθηκε ως απαράδεκτη κατά το μέρος που έπληττε την .../2009 οικοδομική άδεια, ήτοι ως δεύτερη αίτηση ακυρώσεως των αυτών αιτουσών κατά της ίδιας πράξης και τέλος, κατά τα λοιπά, ως προς τις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.