Τεύχος 3/2016, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α΄ ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμέλεια Σ. Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική ευθύνη
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Προστατευόμενες περιοχές
Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα
Διαχείριση και εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων
Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ακτών
Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων
Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων
Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων
Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων
Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Αρχαία - Αρχαιολογικοί χώροι
Μνημεία - Ιστορικοί τόποι
Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα
Παραδοσιακοί οικισμοί

ΙIΙ. Δίκαιο Χωροταξίας - Πολεοδομίας - Δόμησης

Χωρικός - Χωροταξικός σχεδιασμός
Παραχώρηση δημοσίων ακινήτων
Αιγιαλός - Παραλία
Υπαίθρια διαφήμιση
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Χρήσεις γης
Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη
Αυθαίρετη δόμηση
Κανόνες δόμησης - Οικοδομές

Γ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμέλεια Α. Παπαθωμάς)

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (επιμέλεια Γ. Γούναρης)

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαχείριση αποβλήτων

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
Διατήρηση φυσικών οικοτόπων - Προστασία άγριας πανίδας (θαλάσσια χελώνα Caretta - Caretta)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

E΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997