ΓνμδΝΣΚ 337/2016 Τμ. Γ΄ [Ανάπλαση Ελληνικού - Τεχνητές φυτεύσεις - Έννοια «ιδιοκτήτη» της § 6 άρθ. 3 ν. 998/1979 - Έκταση ισχύος υα 108424/1934 περί αναδασώσεως Αττικής]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΓνμδΝΣΚ 337/2016 (Τμ. Γ΄)* Ανάπλαση Ελληνικού. Τεχνητές φυτεύσεις. Έννοια «ιδιοκτήτη» της § 6 άρθ. 3 ν. 998/1979. Προϋποθέσεις υπαγωγής εκτάσεων στην υα 108424/1934 περί αναδασώσεως περιοχής Αττικής Πρόεδρος: Β. Δούσκα, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Εισηγητής: Α. Μπάνος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Κ. Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος ΝΣΚ Ερώτημα: Το υπ΄ αριθ. πρωτ. …/2.12.2016, ερώτημα του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περίληψη ερωτήματος: α) Αν στην έννοια του «ιδιοκτήτη» της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, περιλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο ή ο ειδικός διάδοχος αυτού, για τις περιπτώσεις που, σε εκτάσεις του που δεν είχαν δασικό χαρακτήρα, προέβη το ίδιο ή ο διάδοχός του σε τεχνητές φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λόγους βάσει φυτοτεχνικών μελετών, είτε πριν, είτε μετά την 11.6.1975. β) Αν, με βάση δεδομένο πραγματικό, εμποδίζεται, δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ο κατά το άρθρο 14 του ίδιου νόμου, χαρακτηρισμός εκτάσεως, εν όψει των μνημονευόμενων στο ιστορικό διοικητικών πράξεων, με τις οποίες απωλέστηκε ο δασικός χαρακτήρας στη συγκεκριμένη έκταση πριν από την 11.6.1975. γ) Αν η προς χαρακτηρισμό έκταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 108424/13.9.1934 απόφασης κήρυξης αναδάσωσης του Υπουργού Γεωργίας, αν και διατέθηκε για συγκεκριμένο σκοπό, στον χρόνο κήρυξης της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.