ΣτΕ 55/2017 Τμ. Ε΄ [Επέκταση βιομηχανίας εντός ζώνης 500 μ. από τα εγκ. όρια οικισμού του πδ/τος της 24.4-3.5.1985]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ 55/2017 Τμ. Ε΄ Απαγόρευση επέκτασης βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός ζώνης 500 μ. από τα εγκεκριμένα όρια οικισμού του πδ/τος της 24.4-3.5.1985. Νόμιμη η επέκταση σε όμορο γήπεδο βιομηχανίας, της οποίας οι εγκαταστάσεις επέκτασης εμπίπτουν και εντός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του οικισμού. Πρόεδρος: Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Α.-Ν. Κάντζια, Α. Κολούτσος, Πάρεδρος ΝΣΚ Νομοθεσία: άρθρο 7 πδ/τος της 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181, όπως τροπ. με το πδ/γμα της 25.4-16.5.1989, Δ΄ 293), άρθρα 3-4 ν. 1650/1986 (Α΄ 160, όπως αντικ. από τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3010/2002, Α΄ 91), 3 κυα Η.Π: 15393/2332/5.8.2002 (Β΄ 1022), κυα 13727/724/24.7.2003 (Β΄ 1087), 87 πδ/τος της 14-27.7.1999 (ΚΒΠΝ - Δ΄ 580), άρθρο 2 ν. 3325/2005 (Α΄ 68) 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση … ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση: α) της απόφασης …/3.10.2008 της Γενικής Διευθύντριας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία απερρίφθη, κατόπιν προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, αίτηση της αιτούσας εταιρείας για την επέκταση βιομηχανίας παραγωγής χαλκοσωλήνων και β) της σιωπηρής απόρριψης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) της από 20.11.2008 προσφυγής της αιτούσας κατά της ως άνω, υπό στοιχ. α, απόφασης. 2. Επειδή, ειδικότερα, από τα στοιχεία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.