ΣτΕ 56/2017 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης οικισμών του Ν. Ρεθύμνου μέχρι 2.000 κατοίκους]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ 56/2017 (Τμ. Ε΄) Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους κατά το πδ/γμα της 24.4.1985. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. Πράξεις οριοθέτησης οικισμών του Ν. Ρεθύμνου και καθορισμού όρων δόμησης έπρεπε να περιβληθούν τον τύπο του προεδρικού διατάγματος και αναρμοδίως εκδόθηκαν αρχικώς από τον οικείο Νομάρχη και εστάλησαν προς δημοσίευση στην ΕτΚ με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η επί σειρά ετών εφαρμογή των προσβαλλομένων αποφάσεων, τυχόν κτήση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα των οικισμών και έκδοση οικοδομικών αδειών από καλόπιστους τρίτους, δεν καθιστά τις πράξεις νόμιμες. Πρόεδρος: Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: M. Σωτηροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Μ. Χαϊνταρλής, Α. Κολούτσος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Α. Τριανταφυλλοπούλου, Μ. Γιαννακάκης Νομοθεσία: άρθρα 22 ν. 1735/1987 (Α΄ 195), κυα Γ4δ/15883/ 1903/8.2.1988 (Δ΄ 142), άρθρο 3 πδ/τος της 24.4.1985 (Α΄ 181), άρθρο 11 κ.ν. της 26.6/10.7.1944 (Α΄ 139, όπως αντικ. από το άρθρο 12 ν. 3514/2006, Α΄ 266), πδ/γμα της 24.4-3.5.1985 (Δ΄ 181, όπως τροπ. με τα πδ/τα της 14-23.21987, Δ΄ 133 και 25.4-16.5.1989, Δ΄ 293 και κωδικοποιήθηκε στο πδ/γμα της 14.7.1999, Δ΄ 580), άρθρο 29 ν. 2831/2000 (Α΄ 140, όπως αντικ. από το άρθρο 10 § 1 ν. 3044/2002, Α΄ 197), άρθρα 18-19 ν. 1650/1986 (Α΄ 160), 24 (§ 2), 43...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.