ΣτΕ 933/2017 Τμ. Ε΄ [Μεταβολή χρήσεως χώρου χωρίς άδεια - Αναστολή εκτέλεσης εκθέσεως αυτοψίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ 933/2017 (Τμ. Ε΄) Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας. Επιβολή προστίμων. Υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου για την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας με σκοπό τη νομιμοποίηση της κατασκευής. Αναστολή εκτέλεσης εκθέσεως αυτοψίας εφ΄ όσον εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η σχετική άδεια. Κατ΄ εξαίρεση έγγραφη ειδοποίηση του ενδιαφερομένου ως προϋπόθεση έκδοσης εκθέσεως αυτοψίας. Μεταβολή χρήσης χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια. Διαταγή κατεδάφισης δομικών κατασκευών. Πρόεδρος: Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Α. Σκούφαλος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόρος: Κ. Κίτση, Χ. Δασκαλάκης Νομοθεσία: πδ/γμα 267/1998, άρθρο 22 (§§ 1, 3) ν. 1577/1985 (ΓΟΚ/1985 - Α΄ 210 = άρθρα 329, 381 πδ/τος της 14.7.1999 - ΚΒΠΝ, Δ΄ 580, όπως τροπ. με το άρθρο 19 § 3 ν. 2831/2000, Α΄ 140), άρθρο 7 (§ 1 περ. Α΄ υποπερ. α΄) ν. 1577/1985 (ΓΟΚ/1985 - Α΄ 210 = άρθρο 248 ΚΒΠΝ), άρθρο 5 ν. 1577/1985 (ΓΟΚ/1985 - Α΄ 210 = άρθρα 329, 381 ΚΒΠΝ), άρθρο 3 υα 3046/304/30.1/3.2.1989 (Κτιριοδομικός Κανονισμός - Δ΄ 59 = άρθρο 346 ΚΒΠΝ) 2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της 2067/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης του εφεσιβλήτου και ακυρώθηκε η από 10.10.2007 απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, καθ΄...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.