ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

Περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας νέου κρατικού αερολιμένα Πάρου. Συμφωνία του σχεδιασμού Νέου Αερολιμένα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Πάρου και με το Ειδικό και Περιφερειακό οικεία Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού. ΣτΕ 2132/2016,

σελ. 140.

ΑΛΣΗ

Υπαγωγή «εν τοις πράγμασι» κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στη δασική νομοθεσία ως πάρκων και αλσών. ΓνμδΝΣΚ 69/2017,

σελ. 169.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Παράλειψη άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως που είχε επιβληθεί για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου. Μη εκτελεστός χαρακτήρας υπουργικής αποφάσεως δυνάμει της οποίας επιλύεται αμφισβήτηση ως προς τη θέση ορισμένου ακινήτου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. ΣτΕ 534/2017,

σελ. 156.

Υποχρέωση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής μελέτης. Έννοια ευλόγου χρόνου. ΣτΕ 240/2017,

σελ. 157.

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ

Εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία δασικών εκτάσεων υποχρεωτικών αναδασμών μετά τον 4280/2014. Τεκμήριο νομιμότητας σχετικών πράξεων. ΓνμδΝΣΚ 295/2016,

σελ. 176.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Απόβλητα. Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». C-335/2016 απόφαση της 30ής Μαρτίου 2017, VG Čistoća d.o.o. κατά Đuro Vladika, Ljubica Vladika. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 187.

Περιβάλλον. Διαχείριση αποβλήτων. C-202/2016 απόφαση της 27ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 187.

ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης των περιοχών πολιτιστικού - αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τον χωρικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης των χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις μελέτες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Άρθρα - Μελέτες, Α. Τσάλκου,

σελ. 22.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. C-488/2015 απόφαση της 5ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. C-321/2015 απόφαση της 8ης Μαρτίου 2017, ArcelorMittal Rodange et Schif-flange SA κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ζητήματα νομιμότητας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εν όψει ανάκλησης δήλωσης υπαγωγής του αυθαιρέτου, όπου στεγάζεται, στις διατάξεις του ν. 4178/2013. Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να ερευνά τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων υπαγωγής αυθαιρέτου κτίσματος στις διατάξεις του ν. 4178/2013, πριν χορηγήσει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σε αυτό καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (γνμδ). Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπακωνσταντίνου,

σελ. 11.

Ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης. Απαγόρευση διαταγής κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος βάσει μη ανακληθείσας ή μη ακυρωθείσας οικοδομικής αδείας. Επιβολή του μέτρου της κατεδάφισης από τη δασική αρχή μόνο μετά την ανάκληση ή ακύρωση της οικοδομικής αδείας. ΣτΕ 931/2017,

σελ. 81.

Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης. Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αναδασωτέα έκταση. Προσβολή δασικής απαγορευτικής διάταξης. ΣτΕ 2628/2016,

σελ. 83.

Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας. Επιβολή προστίμων. Υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου για την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας με σκοπό τη νομιμοποίηση της κατασκευής. Αναστολή εκτέλεσης εκθέσεως αυτοψίας εφ΄ όσον εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η σχετική άδεια. ΣτΕ 933/2017,

σελ. 159.

Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας. Επιβολή προστίμων. Νόμιμη έκδοση εκθέσεως αυτοψίας. Αναστολή εκτέλεσης εκθέσεως αυτοψίας κατά το διάστημα που απαιτείται για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας. Νομική φύση και αιτιολογία εκθέσεως αυτοψίας. ΣτΕ 786/2016,

σελ. 163.

Έγκριση εξαίρεσης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών από την κατεδάφιση. Νόμιμη αιτιολογία σχετικών αποφάσεων. Προϋποθέσεις και κρίσιμος χρόνος εξαίρεσης από την κατεδάφιση. ΣτΕ 785/2016,

σελ. 166.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Απαγόρευση επέκτασης βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός ζώνης 500 μ. από τα εγκεκριμένα όρια οικισμού του πδ/τος της 24.4-3.5.1985. Νόμιμη η επέκταση σε όμορο γήπεδο βιομηχανίας, της οποίας οι εγκαταστάσεις επέκτασης εμπίπτουν και εντός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του οικισμού. ΣτΕ 55/2017,

σελ. 75.

Απόλυτα συμβατή με τα ισχύοντα χωροταξικά σχέδια και επιβεβλημένη η ίδρυση οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας. ΣτΕ 670/2017,

σελ. 114.

ΒΙΟΤΟΠΟΙ

Προστασία βιοτόπου Γεωργιούπολης - Λίμνης Κουρνά ν. Χανίων. Ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εντός ΖΟΕ. ΣτΕ 935/2017,

σελ. 78.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Νόμιμη δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων. Συνταγματική προστασία περιβάλλοντος. Βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 2137/2016,

σελ. 132.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Οι Δασικοί Χάρτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κείμενο αποδίδει Εισήγηση, με αρκετές συμπληρώσεις, του συγγραφέα σε επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Το θεσμικό πλαίσιο των δασικών χαρτών», που έλαβε χώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), την 7η Μαρτίου 2017. Άρθρα - Μελέτες, Σ. Ρίζος,

σελ. 1.

Οι περιορισμοί στην ακώλυτη απόλαυση του περιβάλλοντος που εισάγονται από την ανάγκη σεβασμού του επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας επί των ιδιωτικών περιβαλλοντικών αγαθών είναι ανεπίτρεπτοι προκειμένου περί των δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών, στα οποία συγκαταλέγονται και τα δημόσια δασικά οικοσυστήματα, τα οποία απολαμβάνουν πλήρως την προστασία των άρθρων 57, 966 και 967 ΑΚ. Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 7.

Ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης. Απαγόρευση διαταγής κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος βάσει μη ανακληθείσας ή μη ακυρωθείσας οικοδομικής αδείας. Επιβολή του μέτρου της κατεδάφισης από τη δασική αρχή μόνο μετά την ανάκληση ή ακύρωση της οικοδομικής αδείας. ΣτΕ 931/2017,

σελ. 81.

Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης. Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αναδασωτέα έκταση. Προσβολή δασικής απαγορευτικής διάταξης. ΣτΕ 2628/2016,

σελ. 83.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Ιπποκρατείου Πολιτείας. Διακατεχόμενα δάση. Κτήση κυριότητας κατά παράγωγο και κατά πρωτότυπο τρόπο (έκτακτη χρησικτησία), συμπληρωθείσα στις 11.9.1915, ημερομηνία μετά την οποία άρχισε να ισχύει ο κανόνας περί μη δυνατότητας αντιτάξεως ενστάσεως χρησικτησίας έναντι του Δημοσίου. Μη νόμιμη έκδοση κατ΄ άρθρο 9 ν. 1341/1983 της προσβαλλομένης αποφάσεως αποδοχής γνωμοδοτήσεως του ΑΣΙΔ έτους 1984, με την οποία είχε αναγνωρισθεί η ιδιότητα της επίμαχης εκτάσεως ως δημόσιας δασικής, σχεδόν 31 έτη μετά την έκδοση της γνωμοδοτήσεως του ΑΣΙΔ και 32 έτη μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, εφ΄ όσον η έκταση είχε ήδη ενταχθεί στο οικείο σχέδιο πόλεως με το από 23.11.1977 πδ/γμα. ΣτΕ 2585/2016,

σελ. 85.

Απαγόρευση αποχαρακτηρισμού δασών και δασικών εκτάσεων συνεπεία εγκρίσεως αδείας εκχερσώσεως. Επιτρεπτή απλώς η χρήση τους για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση. Απαγόρευση περαιτέρω αλλαγής της χρήσεως της εκτάσεως σε οικιστική ή άλλη. Επιτρεπτή η ανάκληση της αδείας λόγω μεταβολής της χρήσεως της εκτάσεως σε οικιστική και μετά την πάροδο μακρού χρόνου και τη δημιουργία πραγματικών καταστάσεων. ΣτΕ 2184/2016,

σελ. 89.

Παραχώρηση ρητινευομένων πευκοδασών στην περιοχή Μεγαρίδας. Υποχρέωση διατήρησης της μορφής του δάσους και της συνέχισης της ρητινικής καλλιέργειάς του καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραχωρήσεως. Αρμοδιότητα ανάκλησης πράξης παραχώρησης ρητινευομένου δάσους. ΣτΕ 2146/2016,

σελ. 91.

Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης. Λεκτική διατύπωση εξαίρεσης από την αναδάσωση. Ανεπίτρεπτη η κήρυξη αναδασωτέας εκτάσεως εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923. Διατήρηση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων κατάλληλων για εποικιστικούς ή αποκαταστατικούς σκοπούς. ΔΕφΑθ 479/2017,

σελ. 94.

Δασική ιδιοκτησία. Τεκμήριο κυριότητας ελληνικού Δημοσίου στα δάση. Κτήση κυριότητας δημοσίων κτημάτων με έκτακτη χρησικτησία. Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτήματος Βεΐκου (Ομορφοκκλησιά) Ν. Αττικής. Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης. Έννοια δάσους. ΜΠρΑθ 1002/2017,

σελ. 96.

Υπαγωγή «εν τοις πράγμασι» κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στη δασική νομοθεσία ως πάρκων και αλσών. ΓνμδΝΣΚ 69/2017,

σελ. 169.

Εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία δασικών εκτάσεων που παραχωρήθηκαν ή εκχερσώθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση. ΓνμδΝΣΚ 42/2017,

σελ. 172.

Εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία δασικών εκτάσεων υποχρεωτικών αναδασμών μετά τον 4280/2014. Τεκμήριο νομιμότητας σχετικών πράξεων. ΓνμδΝΣΚ 295/2016,

σελ. 176.

Κυκλοφορεί το δεύτερο συμπλήρωμα του έργου του Α. Παπαθανασόπουλου, Δικηγόρου, ΔΝ, με τίτλο: «Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων». Βιβλιοπαρουσιάσεις,

σελ. 189.

18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Έδεσσα 8-11.10.2017. Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις. Επικαιρότητα,

σελ. 190.

ν. 4467/2017 (Α΄ 56/13.4.2017) Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, άρθρα 1-6, 13, 15, 17. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 191.

ν. 4462/2017 (Α΄ 39/28.3.2017), άρθρο δεύτερο. Τροποποιήσεις - προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 182). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 195.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Προϋποθέσεις αδειοδότησης εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε θέση, για την οποία είχε εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος προηγούμενη άδεια ηλεκτροπαραγωγής. ΣτΕ 2319/2016,

σελ. 103.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προϋποθέσεις ίδρυσης και πολεοδόμησης Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011. Έννοια Επιχειρηματικού Πάρκου και κριτήρια καταλληλότητας περιοχής ίδρυσης και λειτουργίας. Απόλυτα συμβατή με τα ισχύοντα χωροταξικά σχέδια και επιβεβλημένη η ίδρυση οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας. ΣτΕ 670/2017,

σελ. 114.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Απόβλητα. Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». C-335/2016 απόφαση της 30ής Μαρτίου 2017, VG Čistoća d.o.o. κατά Đuro Vladika, Ljubica Vladika. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 187.

Περιβάλλον. Διαχείριση αποβλήτων. C-202/2016 απόφαση της 27ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 187.

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Αρχή της προφύλαξης. C-142/2016 απόφαση της 26ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. C-488/2015 απόφαση της 5ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. C-321/2015 απόφαση της 8ης Μαρτίου 2017, ArcelorMittal Rodange et Schif-flange SA κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ)

Προστασία βιοτόπου Γεωργιούπολης - Λίμνης Κουρνά ν. Χανίων. Ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εντός ΖΟΕ. ΣτΕ 935/2017,

σελ. 78.

Προϋποθέσεις πολεοδόμησης περιοχών δεύτερης κατοικίας εντός εγκεκριμένης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας στην περιοχή Λάσση Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας. Πεδίο εφαρμογής Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ). Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Διατυπώσεις δημοσιότητας. Προστασία ρεμάτων. ΣτΕ 915/2017,

σελ. 147.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Αδειοδότηση σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Νόμιμες αποστάσεις από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού. ΣτΕ 65/2017,

σελ. 105.

Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας πλησίον κτηρίων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Κίνδυνος βλάβης υγείας από επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Παράβαση αρχής της προφύλαξης. Προσβολή προσωπικότητας. ΜΠρΠατρών 303/2017,

σελ. 107.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Μελέτη του ναυαγίου του κ/ζ «Sea Diamond». Τα κρίσιμα προβληματικά σημεία και η περιβαλλοντική ευθύνη. Εξέταση του φακέλου του ναυαγίου του Sea Diamond στο λιμάνι της Σαντορίνης, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Paris - Descartes (Paris - V) σε συνεργασία με το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Σώματος Επιθεώρησης, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ (γνμδ.). Άρθρα - Μελέτες, Π. Μυρσινιά,

σελ. 44.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι περιορισμοί στην ακώλυτη απόλαυση του περιβάλλοντος που εισάγονται από την ανάγκη σεβασμού του επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας επί των ιδιωτικών περιβαλλοντικών αγαθών είναι ανεπίτρεπτοι προκειμένου περί των δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών, στα οποία συγκαταλέγονται και τα δημόσια δασικά οικοσυστήματα, τα οποία απολαμβάνουν πλήρως την προστασία των άρθρων 57, 966 και 967 ΑΚ. Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 7.

Δασική ιδιοκτησία. Τεκμήριο κυριότητας ελληνικού Δημοσίου στα δάση. Κτήση κυριότητας δημοσίων κτημάτων με έκτακτη χρησικτησία. Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτήματος Βεΐκου (Ομορφοκκλησιά) Ν. Αττικής. Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης. Έννοια δάσους. ΜΠρΑθ 1002/2017,

σελ. 96.

Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Νόμιμη δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων. Συνταγματική προστασία περιβάλλοντος. Βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 2137/2016,

σελ. 132.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Χωροθέτηση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μετεγκατάστασης - επέκτασης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση της νήσου Πλατειάς Αργολικού Κόλπου. Κριτήρια καθορισμού θέσεως λειτουργίας ιχθυοτροφικής μονάδας σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης ιχθυοτροφείων κατ΄ άρθρο 24 ν. 1650/1986. ΣτΕ 907/2017,

σελ. 111.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ζητήματα νομιμότητας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εν όψει ανάκλησης δήλωσης υπαγωγής του αυθαιρέτου, όπου στεγάζεται, στις διατάξεις του ν. 4178/2013. Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να ερευνά τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων υπαγωγής αυθαιρέτου κτίσματος στις διατάξεις του ν. 4178/2013, πριν χορηγήσει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σε αυτό καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (γνμδ). Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπακωνσταντίνου,

σελ. 11.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Οι περιορισμοί στην ακώλυτη απόλαυση του περιβάλλοντος που εισάγονται από την ανάγκη σεβασμού του επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας επί των ιδιωτικών περιβαλλοντικών αγαθών είναι ανεπίτρεπτοι προκειμένου περί των δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών, στα οποία συγκαταλέγονται και τα δημόσια δασικά οικοσυστήματα, τα οποία απολαμβάνουν πλήρως την προστασία των άρθρων 57, 966 και 967 ΑΚ. Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπαθανασόπουλος,

σελ. 7.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Παράλειψη άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως που είχε επιβληθεί για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου. Μη εκτελεστός χαρακτήρας υπουργικής αποφάσεως δυνάμει της οποίας επιλύεται αμφισβήτηση ως προς τη θέση ορισμένου ακινήτου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. ΣτΕ 534/2017,

σελ. 156.

Υπαγωγή «εν τοις πράγμασι» κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στη δασική νομοθεσία ως πάρκων και αλσών. ΓνμδΝΣΚ 69/2017,

σελ. 169.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Η πολύπλευρη αξία των υποπροϊόντων μαρμάρου και τα θεσμικά ζητήματα εκμετάλλευσής τους. Διοικητικά, οικονομικά και νομικά προβλήματα που εμποδίζουν την επαρκή αξιοποίηση των υποπροϊόντων μαρμάρου. Προτάσεις δημιουργίας μικρών χωρικών ενοτήτων, με βάση τις αρχές της βιομηχανικής συμβίωσης. Άρθρα - Μελέτες, Α. Παπαθανάσογλου, Θ. Βαλσαμίδης, Μ. Κουμουτσάκου,

σελ. 15.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Ανάπλαση πλατείας Παπάγου Ερμούπολης Σύρου. Οικισμοί χαρακτηρισθέντες ως έχοντες μνημειακό χαρακτήρα και ως παραδοσιακοί. Επικρατέστερος ο μνημειακός χαρακτήρας, συνεπαγόμενος αυξημένο καθεστώς προστασίας. Μνημειακός χαρακτήρας και καθεστώς προστασίας οικισμού Ερμούπολης Σύρου Ν. Κυκλάδων. ΣτΕ 912/2017,

σελ. 108.

Ειδικό καθεστώς προστασίας Ύδρας και Χώρας Πάτμου. Απαγόρευση δόμησης σε οικόπεδα εντός μνημειακών οικισμών. ΓνμδΝΣΚ Ολ 248/2016,

σελ. 180.

ΝΑΥΑΓΙΑ

Μελέτη του ναυαγίου του κ/ζ «Sea Diamond». Τα κρίσιμα προβληματικά σημεία και η περιβαλλοντική ευθύνη. Εξέταση του φακέλου του ναυαγίου του Sea Diamond στο λιμάνι της Σαντορίνης, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Paris - Descartes (Paris - V) σε συνεργασία με το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Σώματος Επιθεώρησης, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ (γνμδ.). Άρθρα Μελέτες, Π. Μυρσινιά,

σελ. 44.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Προστασία βιοτόπου Γεωργιούπολης - Λίμνης Κουρνά ν. Χανίων. Ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εντός ΖΟΕ. ΣτΕ 935/2017,

σελ. 78.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Απαγόρευση επέκτασης βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός ζώνης 500 μ. από τα εγκεκριμένα όρια οικισμού του πδ/τος της 24.4-3.5.1985. Νόμιμη η επέκταση σε όμορο γήπεδο βιομηχανίας, της οποίας οι εγκαταστάσεις επέκτασης εμπίπτουν και εντός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του οικισμού. ΣτΕ 55/2017,

σελ. 75.

Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. Οριοθέτηση οικισμού με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους κατά το πδ/γμα της 24.4-3.5.1985. Υποχρέωση αναδημοσίευσης διαγραμμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεραπεία ανυπόστατου των πράξεων αυτών. Ακύρωση πράξεως καθορισμού ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού Κυψέλης Αίγινας. ΣτΕ 930/2017,

σελ. 146.

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους κατά το πδ/γμα της 24.4.1985. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. Πράξεις οριοθέτησης οικισμών του Ν. Ρεθύμνου και καθορισμού όρων δόμησης έπρεπε να περιβληθούν τον τύπο του προεδρικού διατάγματος. ΣτΕ 56/2017,

σελ. 153.

Ειδικό καθεστώς προστασίας Ύδρας και Χώρας Πάτμου. Απαγόρευση δόμησης σε οικόπεδα εντός μνημειακών οικισμών. ΓνμδΝΣΚ Ολ 248/2016,

σελ. 180.

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Αρχή της προφύλαξης. C-142/2016 απόφαση της 26ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Ανάπλαση πλατείας Παπάγου Ερμούπολης Σύρου. Οικισμοί χαρακτηρισθέντες ως έχοντες μνημειακό χαρακτήρα και ως παραδοσιακοί. Επικρατέστερος ο μνημειακός χαρακτήρας, συνεπαγόμενος αυξημένο καθεστώς προστασίας. Μνημειακός χαρακτήρας και καθεστώς προστασίας οικισμού Ερμούπολης Σύρου Ν. Κυκλάδων. ΣτΕ 912/2017,

σελ. 108.

Ειδικό καθεστώς προστασίας Ύδρας και Χώρας Πάτμου. Απαγόρευση δόμησης σε οικόπεδα εντός μνημειακών οικισμών. ΓνμδΝΣΚ Ολ 248/2016,

σελ. 180.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Απαγόρευση επέκτασης βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός ζώνης 500 μ. από τα εγκεκριμένα όρια οικισμού του πδ/τος της 24.4-3.5.1985. Νόμιμη η επέκταση σε όμορο γήπεδο βιομηχανίας, της οποίας οι εγκαταστάσεις επέκτασης εμπίπτουν και εντός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του οικισμού. ΣτΕ 55/2017,

σελ. 75.

Προϋποθέσεις αδειοδότησης εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε θέση, για την οποία είχε εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος προηγούμενη άδεια ηλεκτροπαραγωγής. ΣτΕ 2319/2016,

σελ. 103.

Αδειοδότηση σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Νόμιμες αποστάσεις από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού. ΣτΕ 65/2017,

σελ. 105.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εγκαταστάσεως λόγω πρόκλησης ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Σφράγιση. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων άρθρου 30 ν. 1650/1986. ΣτΕ 59/2017,

σελ. 71.

Απόβλητα. Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». C-335/2016 απόφαση της 30ής Μαρτίου 2017, VG Čistoća d.o.o. κατά Đuro Vladika, Ljubica Vladika. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 187.

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Αρχή της προφύλαξης. C-142/2016 απόφαση της 26ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Το νέο βιβλίο του Αναπλ. Καθηγητή ΔΠΘ κ Ε. Μανωλά: «Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία» εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη όχι μόνον ως τεχνικά ζητήματα, αλλά κυρίως ως πολύπλοκες κοινωνικές διαδικασίες. Βιβλιοπαρουσιάσεις,

σελ. 189.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αρχή της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη σε περιβαλλοντικά θέματα διέπει και ρυθμίζει τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης και την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής δράσης μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων και πρακτικών. Σε όλα αυτά τα πεδία και τις μορφές εκδήλωσης φιλοπεριβαλλοντικής δράσης, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των ενώσεών τους, έχει πολλά και σημαντικά να προσφέρει στον παρόντα χρόνο, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές. Άρθρα - Μελέτες, Σ. Παυλάκη,

σελ. 52. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αρχή της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη σε περιβαλλοντικά θέματα διέπει και ρυθμίζει τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης και την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής δράσης μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων και πρακτικών. Σε όλα αυτά τα πεδία και τις μορφές εκδήλωσης φιλοπεριβαλλοντικής δράσης, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των ενώσεών τους, έχει πολλά και σημαντικά να προσφέρει στον παρόντα χρόνο, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές. Άρθρα - Μελέτες, Σ. Παυλάκη,

σελ. 52. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Προϋποθέσεις πολεοδόμησης περιοχών δεύτερης κατοικίας εντός εγκεκριμένης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας στην περιοχή Λάσση Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας. Πεδίο εφαρμογής Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ). Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Διατυπώσεις δημοσιότητας. Προστασία ρεμάτων. ΣτΕ 915/2017,

σελ. 147.

Υποχρέωση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής μελέτης. Έννοια ευλόγου χρόνου. ΣτΕ 240/2017,

σελ. 157.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης των περιοχών πολιτιστικού - αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τον χωρικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης των χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις μελέτες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Άρθρα - Μελέτες, Α. Τσάλκου,

σελ. 22.

Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. Οριοθέτηση οικισμού με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους κατά το πδ/γμα της 24.4-3.5.1985. Υποχρέωση αναδημοσίευσης διαγραμμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεραπεία ανυπόστατου των πράξεων αυτών. Ακύρωση πράξεως καθορισμού ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού Κυψέλης Αίγινας. ΣτΕ 930/2017,

σελ. 146.

Προϋποθέσεις πολεοδόμησης περιοχών δεύτερης κατοικίας εντός εγκεκριμένης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας στην περιοχή Λάσση Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας. Πεδίο εφαρμογής Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ). Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Διατυπώσεις δημοσιότητας. Προστασία ρεμάτων. ΣτΕ 915/2017,

σελ. 147.

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους κατά το πδ/γμα της 24.4.1985. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. Πράξεις οριοθέτησης οικισμών του Ν. Ρεθύμνου και καθορισμού όρων δόμησης έπρεπε να περιβληθούν τον τύπο του προεδρικού διατάγματος. ΣτΕ 56/2017,

σελ. 153.

Υποχρέωση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής μελέτης. Έννοια ευλόγου χρόνου. ΣτΕ 240/2017,

σελ. 157.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Προστασία βιοτόπου Γεωργιούπολης - Λίμνης Κουρνά ν. Χανίων. Ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εντός ΖΟΕ. ΣτΕ 935/2017,

σελ. 78.

Προϋποθέσεις ίδρυσης και πολεοδόμησης Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011. Προστασία περιοχών Natura, Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας, δασικών οικοσυστημάτων και υδάτων. Απόλυτα συμβατή με τα ισχύοντα χωροταξικά σχέδια και επιβεβλημένη η ίδρυση οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας. ΣτΕ 670/2017,

σελ. 114.

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Αρχή της προφύλαξης. C-142/2016 απόφαση της 26ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 188.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας πλησίον κτηρίων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Κίνδυνος βλάβης υγείας από επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Παράβαση αρχής της προφύλαξης. Προσβολή προσωπικότητας. ΜΠρΠατρών 303/2017,

σελ. 107.

ΡΕΜΑΤΑ

Προϋποθέσεις πολεοδόμησης περιοχών δεύτερης κατοικίας εντός εγκεκριμένης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας στην περιοχή Λάσση Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας. Πεδίο εφαρμογής Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ). Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Διατυπώσεις δημοσιότητας. Προστασία ρεμάτων. ΣτΕ 915/2017,

σελ. 147.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Οι Δασικοί Χάρτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κείμενο αποδίδει Εισήγηση, με αρκετές συμπληρώσεις, του συγγραφέα σε επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Το θεσμικό πλαίσιο των δασικών χαρτών», που έλαβε χώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), την 7η Μαρτίου 2017. Άρθρα - Μελέτες, Σ. Ρίζος,

σελ. 1.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Νόμιμη δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων. Συνταγματική προστασία περιβάλλοντος. Βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 2137/2016,

σελ. 132.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ακύρωση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Ουσιώδης μεταβολή πραγματικών συνθηκών και συνακόλουθη εκδήλωση βουλήσεως της Διοικήσεως να ρυθμίσει το ζήτημα κατά τρόπο διαφορετικό. Η ακύρωση του νεώτερου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου δεν συνεπάγεται αναβίωση του προσβαλλομένου παλαιοτέρου. ΣτΕ 519/2017,

σελ. 131.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης των περιοχών πολιτιστικού - αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τον χωρικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης των χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις μελέτες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Άρθρα - Μελέτες, Α. Τσάλκου,

σελ. 22.

Χωροθέτηση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μετεγκατάστασης - επέκτασης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση της νήσου Πλατειάς Αργολικού Κόλπου. Κριτήρια καθορισμού θέσεως λειτουργίας ιχθυοτροφικής μονάδας σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης ιχθυοτροφείων κατ΄ άρθρο 24 ν. 1650/1986. ΣτΕ 907/2017,

σελ. 111.

Προϋποθέσεις ίδρυσης και πολεοδόμησης Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011. Έννοια Επιχειρηματικού Πάρκου και κριτήρια καταλληλότητας περιοχής ίδρυσης και λειτουργίας. Προστασία περιοχών Natura, Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας, δασικών οικοσυστημάτων και υδάτων. Απόλυτα συμβατή με τα ισχύοντα χωροταξικά σχέδια και επιβεβλημένη η ίδρυση οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας. ΣτΕ 670/2017,

σελ. 114.

Ακύρωση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Ουσιώδης μεταβολή πραγματικών συνθηκών και συνακόλουθη εκδήλωση βουλήσεως της Διοικήσεως να ρυθμίσει το ζήτημα κατά τρόπο διαφορετικό. Η ακύρωση του νεώτερου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου δεν συνεπάγεται αναβίωση του προσβαλλομένου παλαιοτέρου. ΣτΕ 519/2017,

σελ. 131.

Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Νόμιμη δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων. Συνταγματική προστασία περιβάλλοντος. Βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 2137/2016,

σελ. 132.

Περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας νέου κρατικού αερολιμένα Πάρου. Συμφωνία του σχεδιασμού Νέου Αερολιμένα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Πάρου και με το Ειδικό και Περιφερειακό οικεία Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού. ΣτΕ 2132/2016,

σελ. 140.