υα 91175/31.5.2017 (Β΄ 1991/9.6.2017)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

υα 91175/31.5.2017 (Β΄ 1991/9.6.2017) Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθ. Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) «Βασικές απαιτήσεις - αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της Οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 219/25.7.2014) Άρθρο 1 Τροποποίηση της απόφασης υπ΄ αριθ. Π/122/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) 1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης οι ακόλουθοι όροι νοούνται ως εξής: 1. «Ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας»: Πυρηνικός αντιδραστήρας, περιλαμβανομένων και των πειραματικών διατάξεων, που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή και αξιοποίηση νετρονικής ροής και ιοντίζουσας ακτινοβολίας για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς. Στον αντιδραστήρα περιλαμβάνονται και όλα τα άλλα κτίρια ή συστήματα που εμπλέκονται με τη λειτουργία του, όπως αποθηκευτικοί χώροι, χώροι διαχείρισης πυρηνικών ή ραδιενεργών υλικών και άλλοι, που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία. Οι υποκρίσιμες διατάξεις δεν περιλαμβάνονται. Στην παρούσα, οι όροι ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας και εγκατάσταση χρησιμοποιούνται ισοδύναμα. 2. «Στάδια ζωής της εγκατάστασης»: Η επιλογή τοποθεσίας, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η λειτουργία, η χρήση, η τροποποίηση και η τελική αποξήλωση. 3. «Θέση σε λειτουργία»: Οι διαδικασίες εκείνες, με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.