ΣτΕ 1990/2007 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη στον Ν. Φωκίδος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2007, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παράβαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης ελέγχεται ευθέως από τον ακυρωτικό δικαστή, μόνο αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούμενη από το έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή προφανώς δυσανάλογη σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες, ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την ανωτέρω συνταγματική αρχή. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 περ. στ΄ του Ν 1650/1986 και 4 της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002, κατά το μέρος που προβλέπουν απαλλαγή από την υποχρέωση τηρήσεως του προηγούμενου σταδίου της προεγκρίσεως χωροθετήσεως και ήδη της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, μεταθέτουν όμως την εξέταση όλων των κατά νόμο στοιχείων στο στάδιο της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος και του κοινοτικού δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδια να εισηγηθεί για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, υπαγομένη στη Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών. Από τις διατάξεις που θεσπίζουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής «Φύση 2000» δεν προβλέπεται γνωμοδότησή της και μάλιστα, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, για την έκδοση αποφάσεων των καθ΄ ύλην αρμοδίων Υπουργών, με τις οποίες εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι για έργα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στον Εθνικό Κατάλογο του άρθρου 4 της ΚΥΑ 33318/1998. Μέχρι την κατάρτιση του κοινοτικού καταλόγου του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών Natura 2000, οι ενταχθέντες στον εθνικό κατάλογο τόποι απολαύουν προστασίας, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανοποιητικής διατηρήσεώς τους έως ότου συνταχθεί ο κατάλογος των τόπων κοινοτικής σημασίας και τύχουν προστασίας, βάσει των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου και πάντως, απαγορεύεται να ασκούνται στους τόπους αυτούς δραστηριότητες συνεπαγόμενες την υποβάθμισή τους. Δεν αποκλείεται ωστόσο και η εκτέλεση έργου σε προστατευόμενη περιοχή, μη συνδεόμενου άμεσα ή μη αναγκαίου για τη διαχείρισή της ή ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, εφ΄ όσον στην οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιέχονται εκτιμήσεις ως προς τις επιπτώσεις του και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να μην επέρχεται υποβάθμιση της περιοχής. Απαγορεύεται η έναρξη οποιασδήποτε μεταλλευτικής εργασίας εντός ή πλησίον ρέματος προ της οριοθετήσεώς του, προβλέπεται δε τροποποίηση της σχετικής πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αν από την οριοθέτηση προκύψουν δεδομένα, που δεν αντιμετωπίζονται, οπότε οι συγκεκριμένοι όροι εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων θα προσδιορισθούν με βάση τη μελέτη που θα επακολουθήσει. Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη και εκτέλεσης συνοδών έργων και δραστηριοτήτων στον Ν. Φωκίδος (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.