ΣτΕ 1151/2007 Τμ. Ε΄ [Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ν. Αττικής - Επιλογή χώρου ΟΕΔΑ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2007, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει και την επιλογή χώρου Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχειρίσεως Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), τμήμα των οποίων αποτελούν και οι ΧΥΤΑ, αντιμετωπίζεται δε από τις κείμενες διατάξεις λεπτομερώς εξ αιτίας της ιδιαίτερης σημασίας του για τη δημόσια υγεία. Τίθενται επομένως, αφ’ ενός κανόνες ως προς το είδος των υπό διαχείριση αποβλήτων και αφ’ ετέρου προβλέπεται εκπόνηση ενός πολύπλοκου σχεδιασμού με εσωτερική συνοχή σε δύο στάδια, το δεύτερο των οποίων προϋποθέτει την ολοκλήρωση του πρώτου, που περιλαμβάνει μελέτες, συντασσόμενες βάσει αρχών, προκειμένου να επιλεγεί ο επιστημονικά άριστος χώρος, όπου θα λειτουργήσει ΟΕΔΑ. Τυχόν άρνηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου να γνωμοδοτήσει σχετικά συνιστά εξαιρετικό λόγο ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επιβολή, με τυπικό νόμο, ατομικής ρύθμισης χωροταξικού σχεδιασμού, η οποία συνίσταται στην έγκριση χώρων που έχουν ήδη προταθεί από τη σχετική μελέτη ως κατάλληλοι. Εάν παρίσταται ανάγκη να πραγματοποιηθεί έργο υποδομής εντός εκτάσεως, η οποία έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ελλείψει αντιθέτου ορισμού στον Ν 998/1979, απαιτείται άρση της αναδάσωσης με πράξη, η οποία εκδίδεται εφ’ όσον συντρέχουν οι κατά νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η πράξη αυτή μπορεί να προηγείται της ΕΠΟ του έργου υποδομής ή και να έπεται αυτής, σε κάθε περίπτωση όμως, η έκδοσή της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επεμβάσεως στην εν λόγω έκταση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.