ΔΕΚ Υπόθ. C-252/2005 απόφ. της 10.5.2007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2007, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόβλητα. Οδηγίες 75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ και 91/271/ΕΟΚ. Λύματα αποχετευτικού δικτύου. Χαρακτηρισμός. Πεδίο εφαρμογής Οδηγιών 75/442/ΕΟΚ και 91/271/ΕΟΚ.Regina, εξ ονόματος της: Thames Water Utilities Ltd, κατά South East London Division, Bromley Magistrates΄ Court (District Judge Carr) 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ L 78, σελ. 32, στο εξής: Οδηγία 75/442/ΕΟΚ) και της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135, σελ. 40). Το αιτούν δικαστήριο ζητά κατ΄ ουσίαν να καθοριστεί, αν τα λύματα που διαρρέουν από αποχετευτικό δίκτυο συνιστούν απόβλητα υπό την έννοια της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, αν αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής της τελευταίας δυνάμει του άρθρου της 2 παρ. 1 στοιχ. β΄ σημείο iv ή του άρθρου της 2 παρ. 2. Νομικό πλαίσιο Κοινοτικό δίκαιο Περί των αποβλήτων 2. Το άρθρο 1 της Οδηγίας 75/442/ΕΚ ορίζει τα εξής: «Κατά την έννοια της παρούσας Οδηγίας νοείται ως: α) απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο, που εμπίπτει στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι και το οποίο ο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.