ΣτΕ 2070/2007 Τμ. Ε΄ [Κατεδάφιση κτίσματος προγενέστερου του Ν 1337/1983 σε ρυμοτομούμενο ακίνητο]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2007, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για να διαταχθεί η κατεδάφιση κτίσματος, ως ανεγερθέντος σε ρυμοτομούμενο ακίνητο, εφ΄ όσον πρόκειται για κτίσμα προγενέστερο της ενάρξεως ισχύος του Ν 1337/1983, δεν αρκεί ο χαρακτηρισμός του χώρου στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινοχρήστου, αλλά ανεξάρτητα αν το κτήριο ή το κτίσμα εν γένει είχε ανεγερθεί ή όχι βάσει αδείας, θα πρέπει ο χώρος αυτός να έχει πράγματι αποκτήσει την ιδιότητα του κοινοχρήστου. Και σε περίπτωση που χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίσμα ανεγερθέν σε χώρο, ο οποίος χαρακτηρίσθηκε ως κοινόχρηστος πριν τη θέση σε ισχύ του Ν 1337/1983, υποχρέωση της Διοικήσεως να βεβαιώσει, ότι ο χώρος έχει αποκτήσει ιδιότητα κοινοχρήστου ανακύπτει, μόνο αν ο ενδιαφερόμενος επικαλεσθεί και αποδείξει με την ένστασή του ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 4 του ΠΔ 267/1998, ότι το επίμαχο κτίσμα είχε ανεγερθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν 1337/1983. Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν ιδιότητα κοινοχρήστου χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση, εφ΄ όσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι και έχουν τεθεί σε κοινή χρήση, υπό τον όρο ότι η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή τεκμαιρομένης) ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση διατηρηθείσα επί μακρό χρόνο κατ΄ ανοχή του ιδιοκτήτη. Για τη μετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου ΟΤΑ δεν αρκεί οποιαδήποτε ενέργεια διαθέσεως του ακινήτου στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να υπάρχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων ελέγχεται παρεμπιπτόντως από τη Διοίκηση και κρίνεται οριστικά από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια. Η ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν 1337/1983 (άρθ. 415 ΚΒΠΝ) δεν αντίκειται στη συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι η απώλεια της κυριότητας συνδέεται με την υποκειμενική συμπεριφορά του κυρίου του ακινήτου, ο οποίος με τη συναίνεση ή την ανοχή του απεδέχθη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του ακινήτου και δεν δύναται εκ των υστέρων να προβάλει καταχρηστικά δικαιώματα αποζημιώσεως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.