ΑΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 51815/13.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2386/18.12.2007) Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση των αδειών για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 131) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2007, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 1. Η παρούσα απόφαση αφορά την έκδοση οικοδομικών αδειών: - Για την εκτέλεση εργασιών στα Ολυμπιακά συγκροτήματα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3342/2005, σχετικών με τη μετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, αλλαγή χρήσης, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών, αθλητικών και συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων. - Για την τοποθέτηση των κινητών, λυόμενων κατασκευών, όπου αυτές προβλέπονται με τις διατάξεις του Ν 3342/2005. 2. Επίσης, ορίζει τα σχετικά με την αναθεώρηση των ήδη εκδοθεισών, με τις προϊσχύουσες διατάξεις, οικοδομικών αδειών. Άρθρο 2 Μόνιμες κατασκευές Α. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών υποβάλλονται στο Τμήμα Οικοδομικού Κανονισμού, της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του αρμόδιου φορέα συνοδευόμενη από ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών. 2. Σε τρία αντίγραφα: α) Τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, β) Διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, γ) Τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, οι ισχύοντες στο ακίνητο όροι και περιορισμοί δόμησης, θα αναλύεται η νομιμότητα των υφισταμένων κατασκευών, εγκαταστάσεων και θα περιγράφονται αναλυτικά οι αιτούμενες εργασίες (π.χ. αλλαγή χρήσης, επισκευή, προσθήκη κ.λπ.), με αναφορά στις απαραίτητες εγκρίσεις, όταν αυτές προκύπτουν από τη σχετική κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 3. Οι μελέτες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.