Ευρετήρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2007, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη ως συνταγματικές αρχές: ερμηνευτικές, κανονιστικές και νομολογιακές πτυχές του περιβαλλοντικού Συντάγματος, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Παπακωνσταντίνου, σελ. 536.

ΑΙΓΙΑΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ

Ακύρωση πράξης επικύρωσης εκθέσεως καθορισμού ορίων αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και ζώνης παραλίας στην περιοχή Αγ. Δημήτριος Αργυρού Δήμου Δυστίων Ν. Εύβοιας, ΣτΕ 2089/2007, σελ. 598.

ΑΛΙΕΙΑ

Προσβολή αποφάσεων Συμβουλίου Αλιείας. Κυρώσεις. Αρμοδιότητα, ΣτΕ 2117/2007, σελ. 562.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Εκτροπή Αχελώου. Ταμιευτήρας ΥΗΕ Μεσοχώρας Ν. Τρικάλων. Ορισμός κτηματογράφου. Κατάργηση δίκης, ΣτΕ Ολ 1577/2007, σελ. 616.

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος Αλυκών Αναβύσσου, ΣτΕ Ολ 1209/2007, σελ. 618.

Λεωφ. Ελευσίνας - Αεροδρομίου Σπάτων. Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ). Συντέλεση απαλλοτρίωσης. Έννομο συμφέρον, ΣτΕ 1991/2007, σελ. 619.

Έννοια οικισμού. Απαλλοτρίωση ακινήτων σε οικισμούς εκτός σχεδίου με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, ΣτΕ 1947/2007, σελ. 619.

Υποβολή αίτησης άρσης σε αναρμόδια Αρχή. Προθεσμίες, ΣτΕ 1428/2007, σελ. 620.

Ο κτηματολογικός πίνακας που συνοδεύει πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για κατασκευή κόμβου σε εθνική οδό δεν συνιστά πράξη αναλογισμού αποζημίωσης. Αγωγή, ΣτΕ 1377/2007, σελ. 621.

Θέση ιδιόκτητου ιερού ναού στη δημόσια λατρεία. Πριν τη σχετική απαλλοτρίωση απαιτείται αφορισμός του χώρου ως κοινωφελούς χρήσεως, ΣτΕ 194/2007, σελ. 623.

Απαλλοτρίωση αστικού ακινήτου από ΟΤΑ. Επέκταση δημοτικού σταθμού οχημάτων, ΣτΕ 156/2007, σελ. 624.

Αρμοδιότητα κρίσεως αιτήματος ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση, ΣτΕ 145/2007, σελ. 625.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ). ΧΥΤΑ. Προέγκριση χωροθέτησης. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Έννομο συμφέρον, ΣτΕ 1952/2007, σελ. 567.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Προσβολή αποφάσεων Συμβουλίου Αλιείας. Κυρώσεις. Αρμοδιότητα, ΣτΕ 2117/2007, σελ. 562.

Αρμοδιότητα εκδίκασης αιτήσεων ακυρώσεως πράξεων που αφορούν τακτοποίηση, προσκύρωση και αναλογισμό αποζημίωσης ακινήτων, ΣτΕ 2155/2007 σελ. 612.

Αίτηση ακυρώσεως οικοδομικής αδείας και πράξης συνέχισης οικοδομικών εργασιών. Αρμοδιότητα, ΣτΕ 2061/2007, σελ. 644.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Καθορισμός ζώνης απόλυτης προστασίας. Επιβολή περιορισμών σε χρήσεις γης και γεωργική εκμετάλλευση, ΣτΕ 1920/2007, σελ. 592.

Κήρυξη περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου άνευ καθορισμού ζωνών προστασίας. Ασκληπιείο Παίδων Μακεδονίας, ΣτΕ 1894/2007, σελ. 596.

Ανακάλυψη ακινήτων αρχαίων μνημείων εντός ιδιωτικού κτήματος. Δικαιούχοι αμοιβής, ΓνωμΝΣΚ 316/2007, σελ. 653.

Διεκδίκηση από το ΥΠΠΟ της κυριότητας ακινήτου εντός του αρχαιολογικού χώρου των Αστικών Πυλών Πειραιώς, ΓνωμΝΣΚ 343/2007, σελ. 656.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Υποβολή αντιρρήσεων κυρίου αυθαίρετης οικοδομής σε δάσος πριν την έκδοση πράξης κατεδάφισης. Σύνταγμα, ΣτΕ 2160/2007, σελ. 628.

Κατεδάφιση κτίσματος ανεγερθέντος σε ρυμοτομούμενο ακίνητο. Μετάθεση κυριότητας ακινήτων υπέρ ΟΤΑ, ΣτΕ 2070/2007, σελ. 629.

Αίτηση εξαφάνισης απόφασης ακύρωσης διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών. Διαπίστωση δασικού χαρακτήρα εκτάσεως, ΣτΕ 1993/2007, σελ. 633.

Προσβολή πράξεων επιβολής προστίμου για ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτου. Ανακοπή ΚΕΔΕ, ΣτΕ 1550/2007, σελ. 635.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 51815/13.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2386/18.12.2007) Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση των αδειών για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 131) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 518.

Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη ως συνταγματικές αρχές: ερμηνευτικές, κανονιστικές και νομολογιακές πτυχές του περιβαλλοντικού Συντάγματος, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Παπακωνσταντίνου, σελ. 536.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το περιβάλλον στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες - Μία αποτίμηση του έργου της ειδικής μόνιμης Επιτροπής προστασίας του περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Β. Μπόκος, σελ. 544.

ΔΑΣΗ

Ακύρωση πράξης κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως στη θέση Αγία Κυριακή Δήμου Σπάτων Ν. Αττικής, ΣτΕ 1996/2007, σελ. 563.

Υποβολή αντιρρήσεων κυρίου αυθαίρετης οικοδομής σε δάσος πριν την έκδοση πράξης κατεδάφισης. Σύνταγμα, ΣτΕ 2160/2007, σελ. 628.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Κάθε τροποποίηση σχεδιασμού έργου πρέπει να στηρίζεται σε αντίστοιχη τροποποίηση των ήδη εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων του. Ανισόπεδος Κόμβος Σκαραμαγκά, ΣτΕ 1374/2007, σελ. 644.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατοχής. Ισχύς περιορισμού εκτάσεως του άρθ. 31 παρ. 1 και 2 Ν 1644/1986, ΓνωμΝΣΚ 92/2007, σελ. 662.

Προϋποθέσεις ανάκλησης παραχώρησης δημοσίων κτημάτων. Κυριότητα. Υπαιτιότητα, ΓνωμΝΣΚ 282/2007, σελ. 663.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η άσκηση του δικαιώματος αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος, Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου, σελ. 555.

ΔΟΜΗΣΗ

Ιδιωτικά ρυμοτομικά σχέδια - Κατατμήσεις εκτός σχεδίου, Θέματα Α. Βήχος, σελ. 558.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παράνομη εγκατάσταση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής σκαγιών κυνηγίου μολύβδου στο Δήμο Αυλίδος Ν. Ευβοίας βάσει αντισυνταγματικών διατάξεων των άρθ. 6 Ν 2242/1994 και 18 παρ. 4 Ν 2742/1999, ΣτΕ 2669/2007, σελ. 578.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνοτροφικών μονάδων και οργανωμένων δραστηριοτήτων (οικισμοί, ξενοδοχεία, στρατόπεδα), ΣτΕ 2090/2007, σελ. 581.

Άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων και ανάμιξης - συσκευασίας λιπαντικών και χημικών προϊόντων. Αρμοδιότητα, ΣτΕ 2025/2007, σελ. 586.

Προϋποθέσεις νόμιμου καθορισμού Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΓνωμΝΣΚ 65/2007, σελ. 646.

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός κατοικημένης περιοχής, ΓνωμΝΣΚ 123/2007, σελ. 647.

ΕΞΕΔΡΕΣ

ΕγκΓΓΥπΟικΟικ 1149/2008 Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν 2971/2001 - Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων επιφανείας έως 100 τ.μ. και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στον θαλάσσιο χώρο, Επίκαιρα Νομοθετήματα σελ. 519.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η άσκηση του δικαιώματος αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος, Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου, σελ. 555.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Αρχή της προφύλαξης. Διαχείριση επιστημονικής αβεβαιότητας ως προς την ύπαρξη κινδύνων. Προστασία του πληθυσμού από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Άδειες εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ΠΠρΛαρίσης 100/2007, σελ. 587.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Θαλάσσια ρύπανση συνιστούν ακόμα και πρόσκαιρες αλλοιώσεις των φυσικών θαλάσσιων χαρακτηριστικών κατά τον αφερματισμό πλοίου, ΣτΕ 2083/2007, σελ. 565.

ΚΕΡΑΙΕΣ

Αρχή της προφύλαξης. Διαχείριση επιστημονικής αβεβαιότητας ως προς την ύπαρξη κινδύνων. Προστασία του πληθυσμού από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Άδειες εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ΠΠρΛαρίσης 100/2007, σελ. 587.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Απαγόρευση κατασκευής κατακόρυφων στηριγμάτων κινητών προστεγασμάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Σύνταγμα, ΣτΕ 3447/2007, σελ. 625.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Προσβολή εκτελεστές πράξεων εκδοθέντων μετά την 11.6.1984. Προσφυγή. Αρμοδιότητα, ΣτΕ 1896/2007, σελ. 564.

ΛΙΜΕΝΕΣ

Χωροταξικός σχεδιασμός. Προστασία παράκτιων οικοσυστημάτων. Ακύρωση έγκρισης επέκτασης και μετατόπισης λιμενικών εγκαταστάσεων Νέων Στύρων Ν. Ευβοίας, ΣτΕ 2266/2007, σελ. 609.

Ξενοδοχειακοί τουριστικοί λιμένες. Τουριστικοί λιμένες αναψυχής. Νόμιμες αποστάσεις, ΓνωμΝΣΚ 260/2007, σελ. 658.

ΝΑΟΙ

Θέση ιδιόκτητου ιερού ναού στη δημόσια λατρεία. Πριν τη σχετική απαλλοτρίωση απαιτείται αφορισμός του χώρου ως κοινωφελούς χρήσεως, ΣτΕ 194/2007, σελ. 623.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνοτροφικών μονάδων και οργανωμένων δραστηριοτήτων (οικισμοί, ξενοδοχεία, στρατόπεδα), ΣτΕ 2090/2007, σελ. 581.

Ξενοδοχειακοί τουριστικοί λιμένες. Αγκυροβόλια και καταφύγια πλοίων. Έννοια. Νόμιμες αποστάσεις, ΓνωμΝΣΚ 260/2007, σελ. 658.

ΟΔΟΙ - ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΔ 230/2007 (ΦΕΚ Α΄ 264/23.11.2007) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, Επίκαιρα Νομοθετήματα σελ. 507.

Ακύρωση ανυπόστατης απόφασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμφίσσης περί εγκρίσεως κυκλοφοριακής μελέτης, ΣτΕ 406/2007, σελ. 611.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Πολεοδομικές ρυθμίσεις που αφορούν παράκτιους οικισμούς απαιτείται να γίνονται με προεδρικό διάταγμα, ΣτΕ 1958/2007 σελ. 614.

Έννοια οικισμού. Απαλλοτρίωση ακινήτων σε οικισμούς εκτός σχεδίου με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, ΣτΕ 1947/2007, σελ. 619.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Μεταφορά συντελεστή δόμησης. Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ). Αντισυνταγματικότητα άρθ. 4 παρ. 5 Ν 3044/2002, ΣτΕ Ολ 2366/2007, σελ. 636.

Προσβολή οικοδομικής αδείας. Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως. Τεκμήριο γνώσης πράξης, ΣτΕ 2065/2007, σελ. 642.

Αίτηση ακυρώσεως οικοδομικής αδείας και πράξης συνέχισης οικοδομικών εργασιών. Αρμοδιότητα, ΣτΕ 2061/2007, σελ. 644.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 51815/13.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2386/18.12.2007) Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση των αδειών για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 131) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 518.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιβαλλοντικά μοντέλα και διάχυτη ρύπανση - Εφαρμογή πεδίου σε σχέση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ε.-Α. Μαριά, Γ. Καρατζάς, σελ. 521.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο θεσμικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Δ. Μυλωνόπουλος, Σ. Παρθένης, σελ. 530.

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός κατοικημένης περιοχής, ΓνωμΝΣΚ 123/2007, σελ. 647.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Υποβολή αίτησης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε αναρμόδια Αρχή. Προθεσμίες, ΣτΕ 1428/2007, σελ. 620.

Προσβολή οικοδομικής αδείας. Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως. Τεκμήριο γνώσης πράξης, ΣτΕ 2065/2007, σελ. 642.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη ως συνταγματικές αρχές: ερμηνευτικές, κανονιστικές και νομολογιακές πτυχές του περιβαλλοντικού Συντάγματος, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Παπακωνσταντίνου, σελ. 536.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Μεταφορά συντελεστή δόμησης. Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ). Αντισυνταγματικότητα άρθ. 4 παρ. 5 Ν 3044/2002, ΣτΕ Ολ 2366/2007, σελ. 636.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΣ

Ιδιωτικά ρυμοτομικά σχέδια - Κατατμήσεις εκτός σχεδίου, Θέματα Α. Βήχος, σελ. 558.

Παράλειψη τροποποίησης πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης. Αρμοδιότητα, ΣτΕ 2103/2007, σελ. 612.

Πολεοδομικές ρυθμίσεις που αφορούν παράκτιους οικισμούς απαιτείται να γίνονται με προεδρικό διάταγμα, ΣτΕ 1958/2007 σελ. 614.

Όλως εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων, ΣτΕ 1553/2007, σελ. 615.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο θεσμικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Δ. Μυλωνόπουλος, Σ. Παρθένης, σελ. 530.

ΥΔΑΤΑ

ΕγκΓΓΥπΟικΟικ 1149/2008 Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν 2971/2001 - Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων επιφανείας έως 100 τ.μ. και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στον θαλάσσιο χώρο, Επίκαιρα Νομοθετήματα σελ. 519.

Θαλάσσια ρύπανση συνιστούν ακόμα και πρόσκαιρες αλλοιώσεις των φυσικών θαλάσσιων χαρακτηριστικών κατά τον αφερματισμό πλοίου, ΣτΕ 2083/2007, σελ. 565.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Καθορισμός θέσης εγκατάστασης δραστηριοτήτων, εφ΄ όσον δεν έχουν ακόμα εγκριθεί χωροταξικά σχέδια. Αντισυνταγματικότητα άρθ. 18 Ν 2732/1999 και 18 παρ. 4 Ν 2742/1999, ΣτΕ 2669/2007, σελ. 578.

Προστασία παράκτιων οικοσυστημάτων. Ακύρωση έγκρισης επέκτασης και μετατόπισης λιμενικών εγκαταστάσεων Νέων Στύρων Ν. Ευβοίας, ΣτΕ 2266/2007, σελ. 609.