ΣτΕ 674/2018 Τμ. Ε΄ [Εφαρμογή Συμβάσεως Aarhus - Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ 674/2018 (Τμ. Ε΄) Πρόεδρος: Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Χ. Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Γ. Δελλής, Α. Μπάνος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Μ. Βλάσση, Πάρεδρος ΝΣΚ, Δ. Τσεραβίνη, Πάρεδρος ΝΣΚ, Ν. Κανελλόπουλος, Γ. Γιαννακούρου Νομοθεσία: άρθρα 19α ν. 4014/2011, 20 (§ 1) Συντ., 6 (§ 1) ΕΣΔΑ (νδ/γμα 53/1974), 6, 9 (§§ 2, 4) ν. 3422/2005 (Σύμβαση Aarhus - Α΄ 303), 6, 11 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ (ΕΕ L 26), 5 κυα 30561/23.6.2014 (Β΄ 1817/2.7.2014), κυα 1649/45/2014 (Β΄ 45/15.1.2014) Περιβαλλοντική πληροφόρηση. Σύστημα δημοσιοποίησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄, συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και δικαστικής αμφισβήτησης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄. Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως, για τους θιγομένους και τους τρίτους, όταν ο νόμος επιβάλλει την καθ΄ ορισμένο τρόπο δημοσίευση ατομικής διοικητικής πράξεως. 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της …/8.8.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού με θέμα: «Έγκριση δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (και των υποστηρικτικών αυτού έργων) καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού, στη θέση … Δήμου Ιητών, νήσου Ίου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με φορέα του έργου την … β) της …/19.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.