ΣτΕ 3274/2017 Τμ. Ε΄ [ΕΠΟ μονάδας τυποποίησης κρέατος - Αδειοδότηση επεκτάσεων αρχικής αδείας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ 3274/2017 (Τμ. Ε΄)   Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Σταθόπουλος, Β. Κορκίζογλου, Πάρεδρος ΝΣΚ, Ι. Κτιστάκις Νομοθεσία: άρθρα 3-4 ν. 1650/1986 (Α΄ 160), ν. 3010/2002 (Α΄ 91), κυα Η.Π. 11014/703/Φ 104/2003 (Β΄ 332), ν. 3325/2005 (Α΄ 68), κυα 13727/724/2003 (Β΄ 1087) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας κοπής - τυποποίησης κρέατος και σειράς επεκτάσεων της αρχικής αδείας στην περιφέρεια του Δήμου Φρε Χανίων. Υποχρέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εάν στη λειτουργία έργου έχουν επέλθει μεταβολές συνεπαγόμενες ουσιώδη διαφοροποίηση ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η τήρηση της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία μπορεί να παραλείπεται σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού ή επέκτασης υφισταμένης εγκαταστάσεως συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας, εφ΄ όσον η προϋφιστάμενη εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα βάσει σχετικών αδειών και με την προϋπόθεση ότι ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση δεν συνεπάγονται ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση: α) της …/14.2.2007 απόφασης του Νομάρχη Χανίων με την οποία τροποποιήθηκε η …/2.6.2006 απόφαση του Αντινομάρχη Χανίων που είχε εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους της μονάδας σφαγείου, τυποποίησης - κοπής κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.