Διατήρηση αγρίων πτηνών - Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ΔΕΕ C-97/2017 απόφαση της 26ης Απριλίου 2018 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ/ Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διατήρηση αγρίων πτηνών - Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ΔΕΕ C-97/2017 απόφαση της 26ης Απριλίου 2018 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ/ Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το άρθρο 4, παρ. 1, της οδηγίας για τα πτηνά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κατατάξουν σε ΖΕΠ τα εδάφη που πληρούν τα ορνιθολογικά κριτήρια τα οποία καθορίζει η διάταξη αυτή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κατατάξουν σε ΖΕΠ όλους τους τόπους οι οποίοι, κατ΄ εφαρμογήν των ορνιθολογικών κριτηρίων, εμφανίζονται ως οι πλέον κατάλληλοι για τη διατήρηση των επίμαχων ειδών. Το Δικαστήριο έχει κρίνει, αφενός, ότι η κατάταξη σε ΖΕΠ δεν μπορεί να προκύψει από μεμονωμένη εξέταση της ορνιθολογικής αξίας καθεμιάς από τις επίμαχες εκτάσεις, αλλά πρέπει να διενεργείται κατά συνεκτίμηση των φυσικών ορίων του οικείου οικοσυστήματος και ότι, αφετέρου, τα ορνιθολογικά κριτήρια, στα οποία και μόνο πρέπει να βασίζεται η κατάταξη, πρέπει να είναι επιστημονικώς θεμελιωμένα. Συναφώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι το περιθώριο εκτιμήσεως που διαθέτουν τα κράτη μέλη κατά την επιλογή των πλέον κατάλληλων εδαφών για την κατάταξη σε ΖΕΠ δεν αφορά την προσφορότητα της κατατάξεως σε ΖΕΠ των εδαφών που εκτιμώνται ως τα πλέον κατάλληλα βάσει ορνιθολογικών κριτηρίων, αλλά μόνον την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών προς ταυτοποίηση των πλέον κατάλληλων εδαφών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.