ΔΕΕ C-540/16, απόφ. της 12ης Ιουλίου 2018, «Spika» UAB κ.λπ. κατά Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (προδικαστική παραπομπή)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κοινή αλιευτική πολιτική ΔΕΕ C-540/16 , απόφ. της 12ης Ιουλίου 2018, «Spika» UAB κ.λπ. κατά Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (προδικαστική παραπομπή) Το άρθρο 16, παράγραφος 6, και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της αποφάσεως 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και τα άρθρα 16 και 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε νομοθεσία κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, με την οποία το κράτος μέλος αυτό θεσπίζει μέθοδο κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων η οποία, αν και βασίζεται σε ένα διαφανές και αντικειμενικό κριτήριο κατανομής, ενδέχεται να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση μεταξύ των επιχειρηματιών που διαθέτουν αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του, υπό τον όρο ότι η εν λόγω μέθοδος επιδιώκει ένα ή περισσότερα γενικά συμφέροντα που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.