Περιβαλλοντική αδειοδότηση – Διοικητική έγκριση για την ίδρυση δημόσιας υπηρεσίας – Αρμόδια Τμήματα ΣτΕ, ΣτΕ 901/2018 Τμ. Δ΄ [Παρατ.: Κ. Παπαδοπούλου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2018, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η αρμοδιότητα των Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνεται από τη φύση της νομοθεσίας, κατ’ εφαρμογήν της οποίας εκδίδεται η προσβαλλόμενη πράξη ή συντελείται η προσβαλλόμενη παράλειψη. Από τις ίδιες διατάξεις, ερμηνευόμενες ενόψει και του σκοπού τους, που συνίσταται στην υπαγωγή ομοειδών διαφορών στον ίδιο δικαστικό σχηματισμό, συνάγεται, περαιτέρω, ότι επί διατάξεων που μπορεί να υπαχθούν εννοιολογικά σε περισσοτέρους του ενός τομείς της νομοθεσίας, πρέπει να αναζητείται ο προέχων χαρακτήρας τους, ώστε να αποφεύγεται η κατάτμηση ομοειδών διαφορών σε περισσότερα Τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ως άνω προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση αποτελεί, κατά νόμον, διοικητική έγκριση για την ίδρυση δημόσιας υπηρεσίας με αντικείμενο την προσωρινή κράτηση ορισμένων κατηγοριών αλλοδαπών, καθώς και πράξη καθορισμού της έδρας της δημόσιας αυτής υπηρεσίας, και δεν συνιστά χωροθέτηση ή αφορισμό χώρου για συγκεκριμένη χρήση, κατά την έννοια της περιβαλλοντικής ή της πολεοδομικής νομοθεσίας, εφ’ όσον αναφέρει ότι η υπηρεσία αυτή θα λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου. Ειδικότερα, οι προβαλλόμενοι λόγοι αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και την συναφή προς αυτήν έγκριση και άδεια δομήσεως, δεν προβάλλονται δε κατά της διοικητικής εγκρίσεως για την ίδρυση του ΠΡΟΚΕΚΑ, ούτε δύνανται να θεωρηθούν ότι στρέφονται κατ’ αυτής, εφ’ όσον αφορούν κατ’ ουσίαν πλημμέλειες της περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως του έργου η οποία πλήττεται και αυτή ως αυτοτελής πράξη (ε΄ προσβαλλομένη). Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να εξετασθεί από το Δ΄ Τμήμα ως προς την χρονικώς πρότερη υπό στοιχείο (α) προσβαλλομένη. Το παρόν δε Τμήμα πρέπει να κρατήσει και να δικάσει την αίτηση και ως προς τις υπό στοιχεία (β) και (γ) προσβαλλόμενες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.