Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, ΣτΕ 1362/2018 Τμ. Ε΄ επταμ. [Παρατ.: Ε. Τσουκαλίδου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2018, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (Trans Adriatic Pipeline – ΤΑP). Η οδηγία δεν επιβάλλει τη σύνταξη συγκεκριμένου σχεδίου πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν από την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενόψει, άλλωστε, και του ότι η ΑΕΠΟ διαμορφώνεται κατόπιν συνεκτίμησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Δεν αποκλείεται η εκ των υστέρων συμπλήρωση της κύριας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου με ειδικότερες, αναφερόμενες σε επί μέρους θέματα, μελέτες, η επιτρεπτή δε αυτή συμπλήρωση δεν καθιστά αναιτιολόγητη την κύρια μελέτη, με την οποία γίνεται η βασική και συνθετική εξέταση των επιπτώσεων ορισμένου έργου στο περιβάλλον και των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Οι μη ανιχνεύσιμες διαρροές αποτελούν σπάνιο φαινόμενο σε σύγχρονους αγωγούς, αφού τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών επιτρέπουν άμεση ειδοποίηση και δράση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Δεν προβάλλεται ότι υπήρχε συγκεκριμένος οικισμός, αρδευτικό δίκτυο, έργο ή δραστηριότητα, υπό κατασκευή ή προς εκτέλεση, στην περιφέρεια των αιτούντων ή και σε γειτονική περιοχή του νομού Σερρών, το οποίο ευρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το επίδικο έργο και δεν ελήφθη υπόψη από τη ΜΠΚΕ. Για την πληρότητα της περιβαλλοντικής εκτίμησης δεν απαιτείτο η αναλυτική, “δια εγκαρσίου τομής”, αποτύπωση των αρδευτικών καναλιών που τέμνει ο αγωγός. Οι ισχυρισμοί που αναφέρονται στη μεταβολή των χρήσεων και στη δημιουργία πραγματικών ελαττωμάτων των ακινήτων που εμπίπτουν στην τελευταία αυτή ζώνη των 400 μ. είναι απορριπτέοι ως πρόωροι, εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί επί του παρόντος συγκεκριμένοι περιορισμοί, που υπαγορεύονται, άλλωστε, από διεθνείς κανόνες ασφαλείας αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Η μόνιμη απώλεια της γης υψηλής παραγωγικότητας στη ζώνη των 8 μ. δεν αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, εφόσον η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου αποτελεί βασικό έργο υποδομής της χώρας και στρατηγική επένδυση και δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους δημοσίου, εθνικού και ενωσιακού, συμφέροντος. Η πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη μπορεί να έπεται της κατάρτισης οριστικών τεχνικών μελετών και, άρα, της γνωμοδότησης της δασικής υπηρεσίας επί της ΜΠΕ και, επομένως, ο ανωτέρω υπό στοιχείο Β. λόγος, που αφορά τη μη συνυποβολή, με τη ΜΠΚΕ, πράξεων χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων - πέραν του ότι προβάλλεται χωρίς έννομο συμφέρον, αφού δεν αφορά την περιοχή των αιτούντων - πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Έννομο συμφέρον. Διασταύρωση του αγωγού με τα υδάτινα ρεύματα. Επιλογή της καταλληλότερης θέσης για την εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης. Τιμές ρύπανσης του αέρα. Αιτιώδης σχέση μεταξύ της εκπομπής των χημικών ουσιών (ΑΣ, NOx, τροποσφαιρικό όζον, SO2, CO, VOC) και της επίδρασής τους στην υγεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα των ευαίσθητων αποδεκτών (όπως τα παιδιά). Επιπτώσεις στην αισθητική και το τοπίο. Ηχορρύπανση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.