ΔΕΕ υπόθεση C-506/17, απόφαση της 28ης Νοεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Σλοβενίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2018, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Υγειονομική ταφή αποβλήτων ΔΕΕ υπόθεση C-506/17, απόφαση της 28ης Νοεμβρίου 2018: Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Σλοβενίας Οδηγία 1999/31/ΕΚ. Άρθρο 14, στοιχεία β΄ και γ΄. Άδεια λειτουργίας. Παύση της λειτουργίας των χώρων ταφής που δεν λαμβάνουν άδεια. Άδεια για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου διευθέτησης του χώρου. Η Δημοκρατία της Σλοβενίας, παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την παύση της λειτουργίας, το αργότερο στις 16 Ιουλίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 7, στοιχείο ζ΄, και το άρθρο 13 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, των χώρων ταφής, οι οποίοι δεν έλαβαν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας αυτής, άδεια συνέχισης της λειτουργίας τους, και για τη συμμόρφωση, το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουλίου 2009, προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/31, εξαιρέσει αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα I, σημείο 1, της οδηγίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει, αντιστοίχως, του άρθρου 14, στοιχείο β΄, και του άρθρου 14, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 1999/31.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.