ΕλΣυν 23/2018

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2019, Φεβρουάριος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παθητικώς νομιμοποιούμενοι σε δίκη επί ανακοπής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παραδεκτώς προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις. Ταμειακή βεβαίωση και προηγούμενη κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης. Λόγοι ανακοπής αναφερόμενοι στο περιεχόμενο της ατομικής ειδοποίησης. [...] ΙΙ. Με την κρινόμενη ανακοπή, όπως συμπληρώνεται με το από 20.2.2017 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της .../29.4.2015 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου ... και του αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου με αριθμ. .../2015, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος, ως τέως Δημάρχου Δήμου ..., το ποσό των 742.085,98 ευρώ δυνάμει της .../2014 καταλογιστικής πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του, ως υπολόγου, το προαναφερόμενο ποσό, λόγω ισόποσου ελλείμματος που προκλήθηκε στον τέως Δήμο ... και ήδη Δήμο .... Αντίθετα απαραδέκτως η ως άνω ανακοπή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 285 παρ. 2 περ. ζ΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ - Ν 2717/1999, ΦΕΚ Α΄ 97) διατηρείται σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος (17.7.1999) αυτού, σε δίκη επί ανακοπής κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης, για την ικανοποίηση απαίτησης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, νομιμοποιείται παθητικώς ως διάδικος μόνο το νομικό αυτό...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.