ΣτΕ ΕΑ 40/2019 [παρατ. Χ. Συνοδινός]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2019, Απρίλιος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Γ. Γεραρής, Α. Δράκος-Λιακόπουλος, Ν. Μπούζας, Κ. Ρόβλιας, Γ. Δελλής, Στ. Δρακακάκης, Α. Μαλλιάρα, Πάρεδρος ΝΣΚ Ο ένδικος διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 94). Ενόψει του συνολικού ύψους της προϋπολογισθείσης δαπάνης της υπό ανάθεση συμβάσεως, η οποία υπερβαίνει το ύψος των 15.000.000 ευρώ με ΦΠΑ, αρμοδίως εισάγεται η κρινόμενη αίτηση προς εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην εξαιρετική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει κατ’ άρθρο 372 παρ. 3 εδ. δεύτερο του Ν 4412/2016. Η αιτούσα εταιρεία με έννομο συμφέρον ασκεί την αίτηση, δοθέντος ότι μετέσχε στον επίδικο διαγωνισμό με την υποβολή προσφοράς η οποία ρητώς έγινε τυπικά αποδεκτή και εξετάσθηκε κατ’ ουσίαν, ως πληρούσα κατ’ αρχήν τις νόμιμες προϋποθέσεις προς εκτέλεση του επιμάχου έργου, για το οποίο τελικώς αναδείχθηκε ως προσωρινή ανάδοχος η παρεμβαίνουσα κοινοπραξία. Προ της υποβολής των προσφορών ούτε οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν ούτε η αναθέτουσα Αρχή παρέσχε εξηγήσεις ως προς την έννοια της εν προκειμένω κρίσιμης περιπτώσεως (γ) του άρθρου 22.Α.4 της κήρυξης, σύμφωνα με την διαδικασία που διαγράφεται στο άρθρο 2.3 αυτής. Η θέση, την οποία διετύπωσε εκ των υστέρων η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (αναθέτουσα Αρχή) στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.