ΕλΣυν 2401/2016

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2019, Απρίλιος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Καταλογισμός χρηματικού ποσού το οποίο φέρεται ότι αντιστοιχεί σε αχρεωστήτως καταβληθέντες τόκους υπερημερίας επί του επιδικασθέντος με απόφαση Διοικητικού Εφετείου κεφαλαίου. Έχει δικαιοδοσία το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθόσον η διαφορά αναφύεται στο πλαίσιο ελέγχου λογαριασμού δημοσίου υπολόγου (μειοψ.). Είσπραξη του ποσού δυνάμει τακτικού χρηματικού εντάλματος, το οποίο προωθήθηκε για θεώρηση στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η επιβολή του ένδικου καταλογισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί αναθεώρηση της πράξης του Επιτρόπου, με την οποία τυχόν θεωρήθηκε σχετικώς εκδοθέν χρηματικό ένταλμα, ως θέμα μη αναγόμενο στο νόμω βάσιμο της εκκαλούμενης καταλογιστικής πράξης, δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αλλά θα έπρεπε να προβληθεί σχετικός λόγος με την έφεση (μειοψ.). Εφαρμογή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, των αρχών της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης και στην περίπτωση που ο καταλογισμός δεν αφορά σε αναζήτηση σταθερά ή περιοδικά καταβαλλόμενων παροχών, όπως αποδοχές ή συντάξεις, αλλά αχρεωστήτως καταβληθέντες τόκους (μειοψ.).  I. Με την ένδικη έφεση, όπως οι λόγοι αυτής αναπτύσσονται με το από 27.4.2015 παραδεκτώς κατατεθέν υπόμνημα, ο εκκαλών ζητεί την ακύρωση α) της Φ.861/431/281643/Σ.1643/28.5.2014 απόφασης του Διευθυντή του Κλάδου Ε΄ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του, το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (5.723,33), το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.