ΕλΣυν 319/2018

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2019, Ιούνιος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση αναστολής πράξης ή απόφασης καταλογισμού, κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση. Χορηγείται αναστολή, όταν από την εκτέλεση αυτής απειλείται άμεσος κίνδυνος οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος, η οποία, σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης, είτε δεν θα μπορεί να επανορθωθεί είτε θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμη. Το τυχόν βάσιμο των λόγων της έφεσης δεν συνιστά λόγο αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης. Δέχεται εν μέρει. Ι. Με την υπό κρίση αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το προσήκον παράβολο (βλ. το ... ειδικό έντυπο παραβόλου Δημοσίου), ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της .../721/5.5.2011 πράξης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της αιτούσας, υπαλλήλου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ... (ΨΝ...), το ποσό των 5.965,07 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων ποσού 3.431,05 ευρώ, το οποίο φέρεται ότι αποτελεί έλλειμμα στη διαχείριση του ανωτέρω Νοσοκομείου, οφειλόμενο σε μη πραγματοποιηθείσες εξόδους- εκδρομές των ενοίκων του οικοτροφείου «...» κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2005 έως Ιούλιο 2007. II. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ΠΔ/τος 1225/1981 (Α΄304) και του άρθρου 1 του κανονιστικού διατάγματος της 26ης Ιουνίου/10ης Ιουλίου 1944 «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» (Α΄139) διάδικος, νομιμοποιούμενος παθητικώς, στην δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το Ελληνικό...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.