ΣτΕ ΕΑ 159/2019 [παρατ. Γ. Σταμολέκας]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Μ.-Α. Τσακάλη, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Χρ. Πρωτόπαπα, Ελ. Ζάχαρη, Ρ.-Μ. Τριανταφύλλου, Ν. Αυγουλέας Κατά το στάδιο εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ δεν προβλέπεται μεν δημόσια συζήτηση, με παράσταση των μερών ενώπιόν της, πρέπει, όμως, να παρέχεται η δυνατότητα στον ασκήσαντα την προσφυγή να λαμβάνει γνώση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής επί της προσφυγής, καταθέτοντας, εάν το κρίνει σκόπιμο, υπόμνημα ενώπιον της ΑΕΠΠ (πριν από την ορισθείσα ημέρα εξέτασης της προσφυγής), με το οποίο να προβάλει αιτιάσεις κατά των εν λόγω απόψεων και της διαλαμβανομένης σ’ αυτές αρχικής ή συμπληρωματικής αιτιολογίας, ώστε να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ουσιαστικής αντιμωλίας. Σε περίπτωση καταθέσεως εκ μέρους του προσφεύγοντος υπομνήματος κατά της ανωτέρω νέας αιτιολογίας της προσβαλλομένης με την προδικαστική προσφυγή πράξεως, δεν απαιτείται κοινοποίηση αυτού στην αναθέτουσα αρχή (όπως απαιτείται για την προσφυγή στην περίπτωση που αυτή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, κατ’ άρθρο 365 παρ. 1 του Ν 4412/2016 και 9 παρ. 1 εδ. β΄ του ΠΔ 39/2017), διότι με το υπόμνημα που κατατίθεται ενώπιον της ΑΕΠΠ επί των απόψεων της αναθέτουσας αρχής, ο προσφεύγων δύναται να προβάλει παραδεκτώς μόνο ισχυρισμούς προς αντίκρουση της τυχόν νέας αιτιολογίας της προσβαλλομένης στο πλαίσιο των ήδη προβληθέντων με την προδικαστική προσφυγή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.