ΔΕφΑθ 470/2019 Τμ. 4ο Τριμ. [παρατ. Ε. Μπέζου]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2020, Μάιος 2020

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Καλαϊτζή, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγήτρια: Λ. Σκουρολιάκου, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι: Χ. – Χ. Φραγκάκη, Δ. Λιακόπουλος Πενταετής είναι η παραγραφή δικαιώματος κοινοποίησης φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Κατά παρέκκλιση, η παραγραφή καθίσταται δεκαετής, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και όταν περιέλθουν σε γνώση της αρχής συμπληρωματικά στοιχεία, στα οποία στηρίζεται, για την επιβολή του διαφυγόντος φόρου και της χρηματικής κύρωσης. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η φορολογική αρχή είναι απαράδεκτη. Προηγείται η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοί­κησης και ήδη ενώπιον της Διεύθυνσης Επί­λυσης Διαφορών. Τα αιτήματα που δεν έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω ενδικοφανή προσφυγή και τα οποία υποβάλλονται για πρώτη φορά με την προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είναι απορριπτέα, λόγω έλλειψης προδικασίας. Στην προκείμενη περίπτωση υφίσταται παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιήσει στον προσφεύγοντα φύλλο ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής δήλωσης. Δεν θεωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία οι αποφάσεις επιβολής προστίμου ΚΒΣ σε βάρος του προσφεύγοντος που περιήλθαν σε γνώση της φορολογικής αρχής μετά την πάροδο της πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία επίδοσης της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.