Μ. Σειραδάκης, Ο ρόλος των αποφάσεων της AΕΠΠ - Στην αναγνώριση έννομου συμφέροντος αποκλεισθέντος οικονομικού φορέα

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μιχάλης Π. Σειραδάκης,  Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Υπ. ΔΝ, ΜΔΕ στο Εμπορικό Δίκαιο, LL.M. in International Business Law* Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μία συνολική επισκόπηση της μεταστροφής της νομολογίας του ΔΕΕ, αναφορικά με το ζήτημα της διατήρησης του έννομου συμφέροντος οικονομικού φορέα, ο οποίος κατ’ αρχήν αποκλείστηκε με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, να εξακολουθήσει να επιδιώκει την απόρριψη των προσφορών και των υπολοίπων υποψηφίων, ακόμα και αν αυτό οδηγήσει ενδεχομένως στη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επαναπροκήρυξή της. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η νομολογιακή διαδρομή μέσα από τις αποφάσεις Fastweb, PFE, Bietergemeinschaft, Archus and Gama και Lombardi. Περιεχόμενα I. Εισαγωγή II. Η μεταστροφή στην προσέγγιση του ΔΕΕ III. Η θέση της ελληνικής νομολογίας IV. Η ΑΕΠΠ ως ανεξάρτητο όργανο εξέτασης προσφυγής V. Συμπέρασμα   I. Εισαγωγή Είναι ευρέως γνωστή η σχετικά πρόσφατη μεταστροφή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΔΕΕ) γύρω από την αναγνώριση εννόμου συμφέροντος σε οικονομικό φορέα, του οποίου η προσφορά κρίθηκε κατ’ αρχήν απορριπτέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, να εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει νόμιμα αιτιάσεις κατά των προσφορών έτερων συνδιαγωνιζομένων του, προκειμένου να επιτύχει και τον δικό τους αποκλεισμό, εξικνούμενη μέχρι τη ματαίωση της δια­γωνιστικής διαδικασίας,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.