ΔΕφΑθ 122/2019 Τμ. 15ο Τριμ. (Σε Συμβ.) [παρατ. Π. Λαζαράτος]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

  Πρόεδρος: Σ. Καπριδάκη , Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγήτρια: Α. Καζάνη , Εφέτης ΔΔ Δικηγόρος: Α. Τραυλού Προσωρινή δικαστική προστασία. Λήψη του κατάλληλου μέτρου για να αποσοβηθεί η ματαίωση του σκοπού, για τον οποίο παρέχεται το κύριο ένδικο βοήθημα. Ενδικοφανής διαδικασία. Άσκηση της προσφυγής πριν από τη συντέλεση της τεκμαιρόμενης απόρριψης. Δεν καθίσταται προδήλως απαράδεκτη η προσφυγή και απορριπτέα η κρινόμενη αίτηση, εφόσον πιθανολογείται ότι η συντέλεση θα είχε επέλθει κατά τη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής. Περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κύριου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως, όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και, πάντως, όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του. Δεν δικαιολογείται εν προκειμένω η χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, λόγω πρόδηλης βασιμότητας της προσφυγής-ανακοπής, απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών ως αβάσιμων, ότι η προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση είναι μη νόμιμη, ως ερειδόμενη επί παρανόμου, εκδοθέντος κατά παράβαση του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, του δεδικασμένου της 2691/2019 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, αλλά, και λόγω μη οριστικοποιηθέντος τίτλου. Καθόσον και ότι τα προβαλλόμενα δεν βασίζονται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομελείας του ΣτΕ και σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτουν ενδελεχή έρευνα και νομολογιακή επεξεργασία των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.