ΣτΕ 598/2020 Τμ. Δ΄ [σημ. Κ. Παπαγεωργίου]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

  Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος Δ΄ Τμήματος ΣτΕ Εισηγητής: Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Χρ. Δετσαρίδης, Ι. Νικολαΐδης, Ευ. Σαρκετζής, Θ. Παπαγεωργίου Ιδιωτικοί ναοί είναι όσοι ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καλύπτουν αποκλειστικά τις θρησκευτικές ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους ή του προσωπικού, των μελών και των τροφίμων (άρθ. 13 Καν. 8/1979). Σφραγίζονται από την αστυνομία με εντολή του οικείου επισκόπου (και) αν αποδοθούν στη δημόσια λατρεία. Διατάξεις: 13 Συντ., 9 ΕΣΔΑ, 1 [παρ. 4], 29, 36, 37 [παρ. 8], 47 [παρ. 2], 51 [παρ. 2] Ν 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας της Ελλάδος), Κανονισμός Ι. Συνόδου 8/1979 (περί ναών και ενοριών) [...] 4. Επειδή, υπέρ του κύρους της πρώτης μόνον προσβαλλομένης πράξεως μετ’ εννόμου συμφέροντος και παραδεκτώς εν γένει παρεμβαίνει η Εκκλησία της Ελλάδος [στην οποίαν περιλαμβάνεται και η καθ’ ης Ιερά Μητρόπολις Α. δυνάμει του άρ. 11 § 1 περ. (Β) υποπερίπτ. (α) του Καταστατικού Χάρτου, Ν 590/1977 (Α’ 146)], επικαλουμένη το ενδιαφέρον της για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού (ΦΕΚ 1980 Α’ 1) “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών”, ψηφισθέντος υπό της Ι. Συνόδου, ο οποίος και απετέλεσε το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση της πράξεως αυτής. 5. Επειδή,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.