ΔΕΚ Υπόθ. C-334/2004 απόφ. 25.10.2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας(παρατ. Ν. Παππά)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2008, Φεβρουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κριτήρια κατάταξης περιοχών ως ΖΕΠ. Προδήλως ανεπαρκής κατάταξη. Η Ελλάδα κατατάσσοντας σε ΖΕΠ εδάφη των οποίων ο αριθμός και η συνολική επιφάνεια υπολείπονται σαφώς του αριθμού και της συνολικής επιφανείας των εδαφών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως ισχύει, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο.Διατάξεις: άρθρο 4 [παρ. 1-2] Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Απόφαση 1. Με την προσφυγή της η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία: – κατατάσσοντας σε ζώνες ειδικής προστασίας (στο εξής: ΖΕΠ) εδάφη, των οποίων ο αριθμός και η συνολική επιφάνεια υπολείπονται σαφώς του αριθμού και της συνολικής επιφανείας των εδαφών που πληρούν τις προϋποθέσεις κατατάξεώς τους σε ΖΕΠ κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 202), όπως έχει τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων, με την Οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1997 (ΕΕ L 223, σελ. 9, στο εξής: Οδηγία 79/409), – καθορίζοντας ΖΕΠ με επιφάνεια σαφώς υπολειπόμενη εκείνης των αντιστοίχων εδαφών του δημοσιευθέντος το 2000 Inventory of Important Bird Areas in the European Community (κατάλογος των σημαντικών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.