ΣτΕ 570/2007 Τμ. Β΄(παρατ. Ε. Καϋμενάκη)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.3 περ. δ και 8 παρ.15 του Ν 703/1977 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 παρ. 1 περ. Α υποπερ. Β, στοιχ. ι ΚΔΔ, συνάγεται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή. Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία προβλέπει κοινοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα ενδιαφερόμενα μέρη (και όχι σε «τρίτους», κατά την έννοια του κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού), δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής καθ΄ ό μέρος αντίκειται στις διατάξεις του Ν 703/1977, διότι είναι ανίσχυρη. Τούτο, διότι με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 10 του Ν 703/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.12 του Ν 2837/2000, δεν είχε δοθεί εξουσιοδότηση για την τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 8 και της περ.δ της παρ.3 του άρθρου 14 του Ν 703/1977. Επομένως η ανωτέρω κανονιστική ρύθμιση είναι ανίσχυρη κατά τούτο.Πρόεδρος: Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Ευσ. Σκούρα, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Ν. Χρηστάκης, Ε. Μαρίνης, Πάρεδρος ΝΣΚ, Κ. Βουτεράκος Διατάξεις: άρθρο 8 [παρ.15], 14 [παρ 3 περ. δ] Ν 703/1977, 1 παρ. 25 Ν 2837/2000, 66 [παρ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.