Ά. Χάσσαν, Κ. Νικολάου - Πατραγάς, Η σχέσις του Ισλαμικού νόμου προς το Ρωμαϊκόν Δίκαιον

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εξετάζεται η σχέση του ρωμαϊκού δικαίου και του ισλαμικού νόμου και κατά πόσο υπήρξεν επίδραση του πρώτου επί του δευτέρου. Μετά την παράθεση όλων των θέσεων που έχουν υποστηριχθεί και την κριτική τους, καταδείκνυται ότι η επίδρασις υπήρξεν ελάσσονος σημασίας.Αμφότερα τα δίκαια, το τέ Ρωμαϊκόν και το Ισλαμικόν, εφηρμόσθησαν εις την Αίγυπτον. Το μέν Ρωμαϊκόν από της Ρωμαϊκής κατακτήσεως της χώρας έως του ανοίγματος της Αιγύπτου από τούς Άραβας υπό την ηγεσίαν του Άμρ μπέν άλ-Άς τω 641-642 μ.Χ. 1 , το δέ ισλαμικόν από της εποχής αυτής έως της εκδόσεως της μικτής καί εθνικής νομοθεσίας περί τα τέλη του ΙΘ΄αιώνος 2 . Επειδή, όμως, οι Ρωμαίοι εφήρμοζον το αξίωμα της προσωπικότητας των νόμων, έκαστον άτομον υπήγετο εις τους νόμους της εθνικότητός του, ούτω παρέμεινον εν ισχύι τα διάφορα εθνικά δίκαια, παραπλεύρως του Ρωμαϊκού. Αντιθέτως οι μουσουλμάνοι ηκολούθησαν την αρχήν της γενικότητος των νόμων, δηλαδή της εφαρμογής του Ισλαμικού Νόμου εις όλας τας ηνεωγμένας υπό του Ισλάμ χώρας. Το άνοιγμα του Ισλάμ δεν επήνεγκε μόνον θρησκευτικάς ή γλωσσικάς διαφοροποιήσεις, αλλ’επεξετάθη εις πάντας τους τομείς, πολιτικούς, κοινωνικούς και νομικούς, ένθα παρετηρήθη αλλαγή αξιοσημείωτος διά τους εν τω ισλαμικώ οίκει κατοικούντας. Η αλλαγή δ’αύτη παρετηρήθη εις τάς σχέσεις μεταξύ των ιδίων των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.