ΔΕΚ Υπόθ. C-419/2006 απόφ. 14.2.2008, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας(παρατ. Β. Καραγιάννης)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2008, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κρατικές ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά. Άρθρο 88 παρ.2 της ΣυνθΕΚ. Ειδική προσφυγή ενώπιον του ΔΕΚ. Αδυναμία προβολής από το αμυνόμενο κράτος μέλος ενστάσεων που ανάγονται στη νομιμότητα της απόφασης της Ευρ. Επιτροπής. Ανάκτηση της ενίσχυσης κατά τις προβλεπόμενες από το εθνικό δίκαιο διαδικασίες.Διατάξεις: άρθρο 88 [παρ. 2] ΣυνθΕΚ και Κανονισμός (ΕΚ) 659/1999 (ΕΕ L 83, σελ. 1) Απόφαση 1. Με την προσφυγή της, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας εμπροθέσμως όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καταργήσει τις ενισχύσεις που κήρυξε παράνομες και ασύμβατες με την κοινή αγορά η απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την Ελλάδα υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των Ολυμπιακών Αερογραμμών (στο εξής: απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2005) και να ανακτήσει τις εν λόγω ενισχύσεις από τους αποδέκτες τους και, εν πάση περιπτώσει, μη ενημερώνοντας την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2 έως 4 της εν λόγω αποφάσεως και από τη Συνθήκη ΕΚ. Το ιστορικό της διαφοράς 2. Η οικονομική κατάσταση της Ολυμπιακής Αεροπορίας και οι δημόσιες χρηματοοικονομικές συνδρομές που χορηγήθηκαν στην εταιρία αυτή έχουν γίνει από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.