ΔΕφΑθ 4245/2007 Τμ. 4ο Τριμελές(παρατ. Χ. Τσόγκας)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2008, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο καθορισμός χώρων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας παρέχει τη δυνατότητα να κηρυχθεί, κατά τις οικείες διατάξεις η απαλλοτρίωση των εν λόγω ακινήτων με ιδιαίτερη πράξη. Ο καθορισμός αυτός, αποτελεί επιτρεπτή, κατά το Σύνταγμα, δέσμευση της ιδιοκτησίας, εφόσον, δεν υπερβαίνει τα εύλογα για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση χρονικά όρια. Αν η ανωτέρω δέσμευση διατηρηθεί πέρα από τα όρια αυτά, καθίσταται πλέον οικονομικό και νομικό βάρος της ιδιοκτησίας που έρχεται σε αντίθεση προς τη συνταγματική προστασία της, με συνέπεια να ανακύπτει υποχρέωση της διοίκησης να άρει, ύστερα από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, τη δέσμευση αυτή, με τον αποχαρακτηρισμό του ακινήτου ως χώρου προοριζόμενου για την ανέγερση ειδικού κτιρίου.Πρόεδρος: Αικατερίνη Κανελλακοπούλου, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγήτρια: Αγγελική Λαϊνιώτη, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι: Μιχαήλ Βόμβας, Σπυρίδων Μαυρογιάννης, Δικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 17 [παρ. 1 και 2] Συντ., 36 [παρ. 2] Ν 1337/1983, 37 παρ. 3 εδ. β΄ ΝΔ 17.7/16.8.1923, 105 ΕισΝΑΚ, 932 ΑΚ [...] 2. Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ προβλέπεται ότι το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, κατά την ενάσκηση της δημόσιας υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, εκτός αν η διάταξη που παραβιάστηκε έχει τεθεί αποκλειστικώς και μόνο για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.