ΙI. Νομολογία(επιμ. Σ. Παυλάκη)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2008, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση ακυρώσεως. Διακοπή προθεσμίας για την προσβολή πράξεως βλαπτικής των συμφερόντων συμμετέχοντος σε δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεως έργου, προμήθειας ή υπηρεσιών, ΣτΕ 2521/2006 ΔιΔικ 6/2007,1452. Αίτηση ακυρώσεως. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως, ΣτΕ Ολ 189/2007 ΔτΑ 36/2008,1274. Αίτηση ακυρώσεως. Προθεσμία επί σύνθετης διοικητικής ενέργειας, ΣτΕ 3179/2006 ΔιΔικ 6/2007,1412. Αίτηση ακυρώσεως. Κλήτευση καθ΄ ου. Αν ο αρμόδιος καθ΄ ύλην Υπουργός δεν εκλήθη ή δεν εκλήθη νομίμως και εμπροθέσμως στη δίκη ενώπιον του διοικητικού Εφετείου, η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται, η δε υπόθεση αναπέμπεται ενώπιον του δικάσαντος Εφετείου, ΣτΕ 2554/2006 ΔιΔικ 6/2007,1406. Αίτηση αναιρέσεως. Άσκηση από ΝΠΔΔ χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση ΝΣΚ. Η ρύθμιση του άρθ. 28 παρ. 3 Ν 2579/1998 δεν έχει αναδρομική ισχύ, ΣτΕ 153/2007 ΔιΔικ 6/2007,1418. Αίτηση αναιρέσεως. Απαράδεκτη επί αναγκαστικής ομοδικίας, εφ΄ όσον δεν απευθύνεται έναντι όλων όσων διετέλεσαν διάδικοι στην κατ΄ έφεση δίκη και νίκησαν σε αυτή, ΣτΕ 611/2007 ΔιΔικ 6/2007,14246. Αίτηση αναιρέσεως. Φορολογικές διαφορές. Υπολογισμός ποσού αντικειμένου διαφοράς. Οι ισχυρισμοί του αναιρεσείοντος ότι η επίλυση της διαφοράς θα έχει για αυτόν ευρύτερες οικονομικές ή δημοσιονομικές επιπτώσεις προβάλλονται με το εισαγωγικό δικόγραφο και πρέπει να είναι ειδικοί και συγκεκριμένοι, ΣτΕ 259/2007 ΔιΔικ 6/2007,1420. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ανάκληση συντελεσμένων απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν μετά την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.