ΤρΔΠρΒεροίας 115/2006 ως συμβούλιο(παρατ. Κ. Βατάλης)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2008, Ιούνιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ενόψει του κατοχυρωμένου από το άρθρο 20 του Συντάγματος δικαιώματος έννομης προστασίας, το οποίο καλύπτει και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, και παρά τη γραμματική διατύπωση της διάταξης της παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 202 του ΚΔΔ, η οποία δεν θεσπίζει ως λόγο χορήγησης της αναστολής το βάσιμο του ενδίκου μέσου ή την πιθανολόγησή του, αλλά συνδέει τη βασιμότητά του με τη χορήγηση της αναστολής μόνο με τη θέσπιση της αρνητικής προϋπόθεσης, ότι δεν είναι αυτό (το ένδικο μέσο) προδήλως αβάσιμο, λόγο αναστολής αποτελεί και η προφανής βασιμότητα του ενδίκου μέσου, η βεβαιότητα δηλαδή ότι αυτό θα γίνει δεκτό, εξαιτίας καταφανών νομικών ή ουσιαστικών πλημμελειών της πράξης.Πρόεδρος: Κ. Στέγγου-Πυργελή, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Εισηγήτρια: Μ. Καραφίδου, Πρωτοδίκης ΔΔ Διατάξεις: άρθρα 200, 202 ΚΔΔ, 20 Συντ. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) ορίζει στο άρθρο 200 ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.